Netevallei

n Heist-op-den-Berg kronkelt de Nete langs prachtige natuurgebieden en landbouwgronden. Je kan de Netedijken op verschillende plaatsen bereiken: in Itegem-centrum, langs de Ijzerenweg in Booischot en in Heist aan de Herentalsesteenweg. Aan de kerk van Hallaar kan je het Pinzielekepad volgen dat je naar de Nete voert.

Het valleilandschap omvat een kleinschalige afwisseling van hooilanden, populierenbossen, ruigtes, wilgenstruwelen en graasweiden. Het oude cultuurlandschap is nog zeer goed bewaard in Hallaar en Itegem en wordt gekenmerkt door een fijn vertakt netwerk van kleine landschapselementen, zoals houtkanten, bomenrijen, sloten en knotwilgen. 

Sinds oktober 2018 kan je je wandeling langs de Nete in Booischot aanvullen met een bezoek aan het Kasteelpark van Hof Ter Laken.

Contactinformatie