Een nieuw administratief centrum voor Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw administratief centrum. Met die studie wordt de haalbaarheid onderzocht van de realisatie van één nieuw administratief centrum voor het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg. Het eindresultaat van de haalbaarheidsstudie is dus geen concreet bouwplan voor dat administratief centrum.

We somden de meest prangende vragen over de haalbaarheidsstudie op in een lijst van vragen en antwoorden.

Aanleiding van het project
Gemeente en OCMW Heist-op-den-Berg zijn al enkele jaren versmolten tot één organisatie, Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg. De gemeente- en OCMW-raad keurden op 16 februari 2017 de organisatiestructuur en de personeelsformatie van de organisatie goed, en het principe voor de ontwikkeling van één administratief centrum.
Waarom één administratief centrum? Omdat daarin de twee organisaties verenigd kunnen worden. De huisvesting op één locatie zal efficiëntiewinst opleveren en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. De burger zal dan immers niet meer van één locatie naar een andere gestuurd moeten worden.

De bouw van een administratief centrum is een ambitieus project. Het zal immers een grote impact hebben niet alleen op de hele organisatie, maar ook op het centrum van Heist-op-den-Berg en de ruimere omgeving. Daarom werd in 2018 besloten om als eerste stap een ontwikkelingsstrategie en haalbaarheidsstudie te laten opmaken voor de realisatie ervan.

foto nieuw administratief centrum

Traject Vlaamse bouwmeester
Voor de aanstelling van een studiebureau deed Heist-op-den-Berg een beroep op de Vlaamse bouwmeester. Aan de hand van een Open Oproep kreeg het lokale bestuur ondersteuning bij de selectie van het juiste bureau. Verschillende inschrijvingen liepen binnen; op 2 mei 2019 werden vier kandidaten geselecteerd die het beste van zichzelf konden geven voor een jury.

Eind 2019 viel de keuze op het Brusselse bureau VELD. Voor de haalbaarheidsstudie werkt het bureau samen met Grue, gevestigd in Parijs. Beide bureaus bevinden zich op het snijvlak tussen architectuur, ruimtelijke planning en landschapsplanning.

Wat het voorstel uniek maakte, was de scenario-aanpak: de tijdelijke vereniging van bureaus toonde in haar voorontwerp aan dat het administratief centrum op heel wat verschillende locaties in het centrum een plek zou kunnen krijgen. Daarnaast vormde de samenwerking met participatiebureau Osmos een heel belangrijk pluspunt.

Planning en timing
De haalbaarheidsstudie startte in 2020. Het projectplan voor de haalbaarheidsstudie omvat vier fases. Elk deelproject is gekoppeld aan terugkoppelingen met de burger én vraagt input van specifieke experts.

Contactinformatie