Nieuwbouw basisschool De Hei

Het gemeentebestuur keurde op 8 mei 2018 de ontwerpplannen goed voor een nieuwbouw voor basisschool De Hei in Pijpelheide.

Aanleiding van het project
Enkele jaren geleden bleek dat door het toenemende leerlingenaantal de gemeentelijke basisschool in Pijpelheide uit zijn voegen barstte. Het gemeentebestuur besloot dan ook om enkele extra klassen te bouwen, aansluitend bij het oude gedeelte. De bouwwerken zijn gestart in het najaar van 2016 maar ingevolge vochtinsijpeling en stabiliteitsproblemen besloot de gemeente enkele maanden later om de werken stil te leggen.

Er werden verschillende adviezen opgevraagd bij gespecialiseerde bureaus. Uiteindelijk was de beste optie om het huidige gebouw af te breken en voor een volledig nieuw gebouw te gaan.

Het concrete bouwproject
Op 5 december 2017 stelde het schepencollege het architectenbureau ‘Morgen Architectuur’ aan om een voorontwerp te maken voor de gemeentelijke basisschool in Pijpelheide. Het gaat om de realisatie van een nieuwbouw voor de lagere school waarbij zes klaslokalen, een refter, een leraarslokaal, de nodige berging en een secretariaat gerealiseerd worden. De huidige voorbouw van de school zal volledig gesloopt worden. Het nieuwe gebouw komt in de plaats. Het achterste deel van de school, waar de kleuterklassen en de sporthal gevestigd zijn, blijft wel bestaan.

Ondertussen is het architectenbureau zijn ontwerpplannen komen voorstellen en werd het voorontwerp op 8 mei 2018 goedgekeurd door het gemeentebestuur. De kosten voor de realisatie van de nieuwbouw worden geraamd op 2.157.492,66 euro incl. btw. Hierin zijn de afbraak van de oude schoollokalen, het zetten van de nieuwbouw en de aanpassing van de omgeving inbegrepen.

Het gemeentebestuur is ook van plan om het gebouw in de toekomst een multifunctionele bestemming te geven. Het wil immers efficiënt omgaan met de realisatie van zijn nieuwbouwprojecten.

Planning en timing
De sloopwerken starten op maandag 8 april 2019. De uitvoering van het project zal een jaar in beslag nemen.

De globale planning ziet er als volgt uit:
-     april 2019: afbraakwerken en grondwerken
-     mei 2019: ruwbouwwerken onderbouw
-     juni-oktober 2019: ruwbouwwerken bovenbouw
-     oktober-november 2019: dakwerken
-     november-december 2019: inbouw technieken
-     december 2019: buitenschrijnwerk
-     december 2019 - januari 2020: pleisterwerken
-     januari 2020: chapewerken
-     februari 2020: binnenschijnwerk
-     februari- maart-april 2020: afwerking technieken
-     maart 2020: vloerwerken
-     april 2020: schilderwerken

Daarna volgt nog de afbraak van de containerklassen en de luifels. In de zomervakantie van 2020 worden er nieuwe luifels geplaatst en wordt de omgeving aangelegd. Bedoeling is om het schooljaar 2020-2021 in de nieuwe school te kunnen starten.

De planning is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Contactinformatie