Nieuwbouw speelplein en buitenschoolse kinderopvang

In december 2016 keurde de gemeenteraad het ontwerpplan en de raming goed voor de nieuwbouw op de speelpleinsite in de Boonmarkt in Hallaar.

Met de realisatie van deze nieuwbouw, goed voor bijna 450 m² extra ruimte, investeert het gemeentebestuur in een gebouw op kindermaat met voldoende en veilige speelmogelijkheden, waarin een kwaliteitsvolle werking verder ontplooid kan worden. In zo’n gebouw is het ook voor animatoren en begeleiding aangenamer om te werken en te spelen, en ook dat verhoogt de kwaliteit van de werking.

Op 3 september 2018 gingen de werken voor de nieuwbouw van start. 

Aanleiding van het project
In de zomervakantie komen er dagelijks 210 kinderen (het maximumaantal) spelen op het speelplein. Het huidige gebouw kon het stijgende deelnemersaantal niet meer slikken, zeker niet bij slecht weer. Door de toename van het aantal deelnemers kwamen de beschikbare ruimtes onder druk te staan. Met de nieuwbouw kan de opvangcapaciteit verhoogd worden.

Het concrete bouwproject
De schuur werd in september 2017 afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw. Ze werd hoe dan ook niet meer gebruikt sinds de herfstvakantie in 2012 omwille van stabiliteitsproblemen. Zowel voor- en naopvang, activiteiten als middagpauze vinden daarom plaats in de polyvalente ruimte in het bestaande gebouw.  

Het ontwerp van het nieuwe gebouw is op maat gemaakt van een speelpleinwerking. Samen met het huidige gebouw vormt het een geheel waarin alle nodige zaken aanwezig zijn:

 • een bureauruimte voor administratie
 • een EHBO-ruimte met slaapvoorziening voor zieke kinderen, en een douche
 • een animatorenlokaal waar ook vergaderd kan worden
 • een onthaalruimte met vestiaire voor de jassen en rugzakken van de kinderen en waar ouders hun kinderen kunnen aan- en afmelden
 • sanitaire voorzieningen voor jongens en meisjes en een toilet voor personen met een beperking
 • verschillende functionele en voldoende ruime bergruimten voor spelmateriaal en materiaal voor de voor- en naopvang, en een aparte bergruimte voor drank
 • een binnenspeelruimte voor minimaal 130 kinderen waar ook de voor- en naopvang kan plaatsvinden. Deze ruimte moet functioneel inrichtbaar zijn in verschillende permanente (speel)hoeken.
 • een eetruimte waar de kinderen ’s middags kunnen eten. In dit gedeelte kunnen ook rustige activiteiten (knutselen, …) plaatsvinden. De ruimte bevindt zich in de polyvalente zaal, die ook ingezet kan worden voor presentaties, workshops of tentoonstellingen. Het gebouw zal al dusdanig ook buiten de schoolvakanties optimaal benut worden.
 • een functionele en kindvriendelijke keuken 
 • een apart lokaal waar vakantieactiviteiten van team Sport en Jeugd kunnen plaatsvinden, met afzonderlijke ingang.

Het gebouw is ontworpen op basis van principes van duurzaam bouwen: zuinig energiegebruik, oriëntatie, isolatie, materiaalkeuze, verluchting, verlichting, hernieuwbare energie, … Bovendien is de accommodatie volledig toegankelijk voor personen met een handicap en beantwoordt het aan alle geldende voorwaarden met betrekking tot toegankelijkheid.

Renovatie bestaand gebouw
Tegelijkertijd worden ook de bestaande gebouwen onder handen genomen. De bestaande gebouwen zullen naadloos aansluiten bij de nieuwbouw. Het huidige knutsellokaal wordt vestiaire. De keuken wordt het knutsellokaal, en het EHBO-lokaal wordt bergruimte. In al deze ruimtes wordt ook een nieuwe vloer gelegd. Ten slotte worden de doorgangen en openingen aangepast.

Planning en timing

 • september/november 2018: voorbereidende grondwerken - funderingswerken - betonplaat – metselwerken
 • december 2018: staalstructuur
 • januari/februari 2019: dakstructuur - dakdichting - technieken fase ruwbouw
 • maart 2019: buitenschrijnwerk
 • april/mei/juni 2019: interieurwerken - technieken fase afwerk – vloerwerken
 • augustus 2019: afwerking - oplevering voorbereiding

Het einde van de werken is voorzien op 31 augustus 2019.
De totale kostprijs van de nieuwbouw bedraagt 742.866 euro, inclusief de sloop van de schuur.