Uitbraak van paramyxo bij duivenhouder in Heist

10
januari
2020

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) stelde een uitbraak van paramyxo vast bij een duivenhouder in Heist-op-den-Berg.

Paramyxo is de mildere vorm van Newcastle disease (ND) bij duiven. Omdat het gaat om een aangifteplichtige ziekte heeft Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg alle vereiste maatregelen getroffen: beschermingsgebied van 500 meter, verbod op verzamelingen in het gebied, vaccinatie van alle pluimvee en duiven,… Deze maatregelen blijven 21 dagen geldig.

Mensen zijn niet gevoelig voor deze ziekte. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Newcastle disease
Newcastle disease is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op. Voor pluimvee op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie tegen de ziekte altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen.

Meer info 

Contactinformatie