Verplicht telewerken
Telewerken wordt opnieuw verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, voor de functies die zich hiertoe lenen. Er wordt per personeelslid:

 • één terugkeerdag per week voorzien
 • vanaf 13 december worden dat 2 dagen per week.

Mondmaskers

 • De mondmaskerplicht is verder uitgebreid en wordt breed ingezet vanaf de leeftijd van 10 jaar. Zo zal je bv. in de horeca een mondmasker moeten dragen wanneer je je in de zaak verplaatst.
 • Sinds maandag 8 november 2021 zijn mondmaskers verplicht voor leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar als er in de klas niet genoeg afstand kan worden gehouden en er geen ventilatie is. Vanaf 20 november geldt de mondmaskerplicht ook voor leerlingen in het secundair onderwijs. Lees meer over de maatregelen in het onderwijs.
 • Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om bv. te eten of te drinken of wanneer het dragen ervan onmogelijk is voor de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens het sporten).

Covid Safe Ticket+
Het Covid Safe Ticket (CST) wordt uitgebreid met een mondmaskerplicht in volgende sectoren:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten
 • horeca, ook als er privé-bijeenkomsten plaatsvinden
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken

Dancings, discotheken en nachtclubs blijven open maar met extra veiligheidsmaatregelen. Zij hebben de keuze:

 • om bovenop het Covid Safe Ticket een algemene mondmaskerplicht te handhaven
 • of hun bezoekers te verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse.

Sociale contacten, afstand houden en ventilatie
Het is belangrijk om de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus te blijven respecteren. Daarom moeten we:

 • onze sociale contacten beperken
 • vooral afspreken in de buitenlucht
 • waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden of een mondmasker dragen.

Ook het goed ventileren van gesloten ruimtes blijft een belangrijke maatregel tegen de verspreiding van het virus.

Veralgemeende extra vaccinatie

 • Voor iedereen die gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.
 • Voor de 5- tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goed keuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.