Help onze inheemse bijen

Gepubliceerd op  woensdag 25 januari 2023

In Vlaanderen leven er meer dan 400 soorten bijen. Daarbij horen honingbijen, hommels en solitaire bijen. Het aantal solitaire of wilde bijen gaat sterk achteruit. De belangrijkste oorzaken zijn gebrek aan nectar- en stuifmeelbronnen, pesticidengebruik en ziektes. Je kan onze inheemse bijen het best helpen door meer bloemen te voorzien en te zorgen voor de juiste nestgelegenheid.  

Zo'n 10% van de 350 bijensoorten maakt gebruik van oude kevergangen of knagen hun eigen nestgang uit in dood hout. Die soorten kan je helpen door een bijenhotel op te hangen. De bijen leggen hun eitjes en nectar in de gang en metselen de gangen dicht. De larven komen uit de eitjes en eten de nectar op, maar brengen de winter door in het bijenhotel. In het voorjaar maken ze de buisjes van binnenuit open en komen als volwassen insect naar buiten. De insectenhotels dienen dus eigenlijk als kraamkamer voor bijen. 

Het lokale bestuur plaatst - naast de jaarlijkse grote versies - nu ook 20 kleine insectenhotels op diverse locaties, zoals aan waterbufferbekkens en verschillende groenperken, waar de bijen nectar kunnen vinden in de omgeving. Met dat project zorgen we mee voor het behoud van deze nuttige insecten. Solitaire bijen zijn zeer waardevol als bestuivers van groenten en fruit.

Medewerkers van team Openbaar Domein zullen de insectenhotels plaatsen op volgende locaties:

 • Kerkplein 1 (tuin naast treinmuseum)
 • Kerkplein 15 (tuin dekenij)
 • Leopoldlei 40  (tuin Leefomgeving)
 • Moerenloopstraat (waterbufferbekken)
 • Moretuswijk (boomgaard aan Liersesteenweg)
 • Schaffelberg (waterbuffer)
 • Landschapspark Hof van Riemen (recent aangeplante bos aan zwembad)
 • Populierenhof / Bosvelden (waterbuffer)
 • Vleugelarendijk (waterbuffer)
 • Hallaar - Leopoldlei 81 (groene zone aan Tafeltennisclub) (ontharde tennisveld)
 • Hallaar - Boonmarkt 1 (terrein naast chiro Hallaar)
 • Booischot -  Dophei (ruigte tegenover Dophei 3)
 • Booischot - Kapelaan Francklaan (waterbufferbekken)
 • Itegem - Viooltjesstraat (parkje aan nr. 19)
 • Itegem – Van Gansackerplein (speeltuintje)
 • Heist-Goor : waterbufferbekken Rashoevewijk (Kleine Langveldstraat)
 • Heist-Goor : Pastoor Mellaertsstraat 1 (parkje naast pastorie)
 • Schriek : L. Kempenaersstraat 26 (tuin pastorie / kerk)
 • Schriek: nieuw aangeplant bos Zandstraat/ Peyerstraat
 • Wiekevorst : De Loecht (waterbuffer)

De gemeenteraad heeft op 17 mei 2022 het gemeentelijk bijenplan goedgekeurd. Je kan het hier raadplegen