Diftar-toelage aanvragen voor 1 juli

10
juni
2021

Sinds de invoering van het Diftarsysteem voor restafval en gft geeft het lokale bestuur een financiële vergoeding aan deze doelgroepen:

  • personen die lijden aan incontinentie met een score van 3 of 4 voor het criterium incontinentie van het onafhankelijkheidsrooster. Je krijgt automatisch een nieuwe toelage,
    indien je vorig jaar op het aanvraagformulier vermeldde dat je aandoening voor onbeperkte tijd is.
  • personen die om medische redenen (andere dan incontinentie score 3 of 4) meer afval hebben.
  • onthaalouders, minicrèches, kinderdagverblijven en scholen en verenigingen met een eigen lokaal in de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem.

Je kan de toelage aanvragen tot 1 juli 2021. Je kan je aanvraag posten in de brievenbus bij:
Leefomgeving, Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg, of mailen naar milieu@heist-op-den-berg.be.
Het aanvraagformulier kan je downloaden van www.heist-opden-berg.be/diftar-toelage.

'Geen armoede' en ‘Welzijn en gezondheid’ zijn enkele van de zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. Die Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn bepaald door de Verenigde Naties, maar kwamen er door en voor iedereen. Ook jij kan eraan bijdragen. Meer informatie: www.heist-op-den-berg.be/duurzame-ontwikkelingsdoelen

 

 

Contactinformatie