Oproep Europa WSE voor lokale partnerschappen

Gepubliceerd op  woensdag 15 maart 2023

De toelichtingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in Heist-op-den-Berg van dinsdag 14 maart kan je online raadplegen. Deze beslissing zetten we alvast even in de kijker.

Europa WSE (Werk & Sociale Economie) helpt burgers om zich op het werk en ook daarbuiten te ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving. In het kader van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) investeren ze in werkgelegenheid, vaardigheden en sociale cohesie. Ze financieren bijvoorbeeld loopbaanadviesdiensten en stages voor jongeren en initiatieven voor mensen met een migratieachtergrond, laaggeschoolde werknemers en langdurig werklozen.

In het kader van dat ESF+-programma lanceerde Europa WSE in 2023 een oproep om lokale partnerschappen af te sluiten. Die kunnen starten vanaf 1 januari 2024 met een vermoedelijke looptijd tot en met 31 december 2029. Door de focus op niet-beroepsactieven en kwetsbare werkzoe­kenden zijn zowel het lokale bestuur als VDAB onmisbare partners in die toekomstige partnerschappen. Het lokale bestuur zal daarom deelnemen aan de voorbereidende stappen die nodig zijn om vanaf 2024 in aanmerking te komen voor de financiering vanuit Europa WSE.

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg heeft samen met enkele naburige besturen al een structurele samenwerking met de VDAB om de lokale arbeidsmarkt aan te pakken en meer mensen uit de regio aan het werk te helpen. 

Dit is de volledige toelichting van de gemeenteraad van 14 maart.