Forfaitaire en projectsubsidies voor socioculturele verenigingen

Gepubliceerd op  woensdag 3 juli 2024

In 2023 en 2024 konden socioculturele verenigingen al een erkenning aanvragen bij het lokale bestuur. Werden ze erkend, dan kregen ze een basissubsidie van 100 euro en toegang tot de subsidiereglementen voor infrastructuur en renteloze leningen, net zoals de jeugd- en sportverenigingen. Het lokale bestuur wou het erkenningsreglement graag uitbreiden met een forfaitaire werkingssubsidie, zoals ook gekend bij de sport- en jeugdverenigingen. Daartoe startte het een traject op samen met de verenigingen onder begeleiding van Baristaz, een externe firma die lokale besturen helpt bij het opmaken van onder andere subsidiereglementen.  

De forfaitaire subsidie bestaat uit twee delen. Het eerste deel legt de focus op het aantal activiteiten dat een vereniging organiseert. Daarbij maken we een onderscheid tussen podiumverenigingen en socioculturele verenigingen.

Bij tweede luik van de forfaitaire subsidie ligt de focus op jeugdwerking. Verenigingen met een jeugdwerking zullen via de forfaitaire subsidie een extra toelage kunnen ontvangen, afhankelijk van het aantal effectieve jeugdleden die lid zijn van hun vereniging.

De berekening van de forfaitaire subsidie hangt af van volgende factoren:

Erkende vereniging
basis - 100 euro

Categorie 1
100 euro

Categorie 2
250 euro

Categorie 3
350 euro

alle verenigingen die een aanvraag indienen en voldoen aan het erkenningsreglementSocioculturele verenigingen
=< 5 activiteiten
Podiumorganisaties
=< 2 opvoeringen
Podiumorganisaties:
  > 2 opvoeringen Socioculturele verenigingen:                      > 5 activiteiten
Deze subsidie heb je in 2024 al ontvangen!Als je naast je werking een aparte werking met kinderen en jongeren hebt:
0 jeugdleden: + 0 euro
<= 10 leden: + 250 euro
<= 20 leden: +500 euro
<= 30 leden: + 750 euro
<= 40 leden: + 1.000 euro
<= 50 leden: + 1.250 euro
+ 50 leden: + 1.500 euro
Als je naast je werking een aparte werking met kinderen en jongeren hebt:
0 jeugdleden: + 0 euro
<= 10 leden: + 250 euro
<= 20 leden: +500 euro
<= 30 leden: + 750 euro
<= 40 leden: + 1.000 euro
<= 50 leden: + 1.250 euro
+ 50 leden: + 1.500 euro
Als je naast je werking een aparte werking met kinderen en jongeren hebt:
0 jeugdleden: + 0 euro
<= 10 leden: + 250 euro
<= 20 leden: +500 euro
<= 30 leden: + 750 euro
<= 40 leden: + 1.000 euro
<= 50 leden: + 1.250 euro
+ 50 leden: + 1.500 euro

Daarnaast kwam de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. Die projectsubsidies kunnen verenigingen krijgen als ze werken rond een van de vooraf bepaalde thema’s. Dit jaar zijn dat de thema’s bestuurskracht, ecologie en ledenwerving. Vanaf volgend jaar worden twee van de drie thema’s in de schoot van de cultuurraad bepaald door de verenigingen zelf.
De projectsubsidie bedraag 500 euro.

THEMA 1

BESTUURSKRACHT

THEMA 2

ECOLOGIE

THEMA 3

LEDENWERVING

Administratieve versteviging
Boekhoudkunde
Bestuursvernieuwing
Interne organisatie
Verzekeringen
Ecologisch beleid
Hoe maken we onze activiteiten klimaatneutraler?
Nieuwe leden aanwerven
Bestendigen huidig ledenaantal
Motivatiebeleid
Communicatie

Alle verenigingen die dit jaar een erkenning aanvroegen bij lokale bestuur, kregen hierover een mailtje met de nodige informatie over het aanvragen van de bijkomende subsidies. Verenigingen zullen elk jaar voor 31 januari een erkenningsaanvraag indienen. In die erkenningsaanvraag zal voortaan de aanvraag voor de basissubsidie en forfaitaire subsidie samen verwerkt zitten. Jaarlijks kan ook ten laatste tegen 1 oktober de projectsubsidie aangevraagd worden.