GC Klein Boom wordt vaccinatiecentrum

13
januari
2021

De burgemeesters van Putte, Bonheiden en Heist-op-den-Berg beslisten samen met de Eerstelijnszone (ELZ) Bonstato om een vaccinatiecentrum te voorzien in GC Klein Boom.

De drie lokale besturen en de ELZ waarin de medische sector zoals dokters, apothekers, (thuis)verpleegkundigen, vertegenwoordigd is, overlegden of ze één of twee vaccinatiecentra zouden opstarten en welke locatie binnen de zone het meest geschikt zou zijn.

Unaniem kwamen ze tot de conclusie dat één vaccinatiecentrum de beste optie is en GC Klein Boom daarvoor de beste keuze is.

Niet alleen voldoet de infrastructuur van GC Klein Boom aan alle voorwaarden (grootte en functionele vereisten) die opgelegd zijn door de hogere overheid. Ook is er voldoende parking en is de ligging ideaal, centraal in de zone en goed bereikbaar via de gewestweg (Mechelbaan).

Bovendien kan men door de keuze voor één vaccinatiecentrum de middelen maar ook het medische en logistieke personeel optimaal en efficiënt inzetten. Daardoor zal de organisatie vlotter verlopen, de vaccinatiesnelheid zal hoger liggen en het financiële plaatje zal in zijn totaliteit lager zijn.

De lokale besturen zijn zich ervan bewust dat er, ondanks de centrale ligging, voor sommige mensen nog altijd mobiliteitsproblemen kunnen zijn. Dat krijgt de nodige aandacht en de lokale besturen gaan op zoek naar mogelijke oplossingen.

Nog deze week maken de verschillende actoren de nodige afspraken om het vaccinatiecentrum uit te bouwen zodat de locatie klaar is tegen de vooropgestelde data. Concreet moet het vaccinatiecentrum klaar zijn op 1 februari en standby vanaf 15 februari.

Drie werkgroepen gaan alvast van start: een medische (voor de vaccinaties zelf), een logistieke en een voor het personeel. Veel werk op de plank, maar de lokale besturen zijn blij dat ze kunnen starten!

'Goede gezondheid' en 'partnerschap' zijn enkele van de zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. Die Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn bepaald door de Verenigde Naties, maar kwamen er door en voor iedereen. Ook jij kan eraan bijdragen.

Meer informatie: www.heist-op-den-berg.be/duurzame-ontwikkelingsdoelen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen    Duurzame Ontwikkelingsdoelen