Feedback zomeractie geWOONtebreker

12
februari
2021

Het lokale bestuur, provincie Antwerpen en alle inwoners van Heist-op-den-Berg werken sinds 2019 samen aan de lokale woonuitdagingen van morgen. Onder de naam ‘geWOONtebreker’ wordt het huidige woonbeleid in vraag gesteld en gaan ze samen op zoek naar bouwstenen voor nieuwe, duurzame woonomgevingen waarin mensen dichter bij elkaar wonen en elkaar makkelijker kunnen ontmoeten.

Tijdens dit project vonden vele interne overlegmomenten plaats, een inspiratiesessie met andere gemeentebesturen en inspiratiecafés met Heiste inwoners. Afgelopen zomer gingen we zelfs letterlijk de straat op om te peilen naar de mening van de Heistenaar over zijn woonomgeving.  Via digitale bevragingspanelen in de Bergstraat, bij Sportoase de Lo en bij Hof ter Laken werden vragen gesteld over de buurtplekken, het centrum van Heist, het groen in de straten, de winkels, de verkeersveiligheid, de sport- en spelmogelijkheden … Al trappend op de pedalen van de bevragingspanelen gaven jullie massaal (en coronaproof!) ideeën voor de verbetering van het centrum en de deelgemeenten.

 In totaal vulden zo’n 1.300 inwoners de vragenlijst in. Van de gebruikers die hun woonplaats opgaven, kwam ruim 70% uit Heist-op-den Berg, verspreid over de deelgemeenten. Zowel kinderen als volwassenen waren goed vertegenwoordigd, de jongeren waren dat iets minder.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de zomerenquête:

  • De Heistenaren willen meer ruimte voor voetgangers en fietsers, zowel in de dorpen als in Heist-centrum.
  • Iedereen waardeert de speciaalzaken: ze zijn de reden waarvoor we afzakken naar de Bergstraat.
  • Om het centrum en de dorpen te verbeteren, willen de respondenten dat het lokale bestuur meer inzet op groen en zit- en speelgelegenheden. Ook de verkeersveiligheid kan beter. Een vraag naar parking is minder aanwezig.
  • Iedereen vindt groen in de woonomgeving belangrijk en voor een op twee moet dat op wandel- of fietsafstand van hun woning. Algemeen zijn de respondenten tevreden over het groen in hun buurt, ze waarderen vooral de toegankelijke bossen. In de eigen straat is het belangrijk dat er bomen staan en dat het groen mooi onderhouden is.
  • Volgens een kleine meerderheid zorgt het eenrichtingsverkeer in de Bergstraat voor voldoende plaats voor voetgangers en fietsers. Drie op tien pleiten zelfs voor meer ruimte voor fietsers of voetgangers. Het tweerichtingsverkeer opnieuw invoeren is geen wens.
  • Ook over de mogelijkheden om te sporten, spelen en ontspannen in de buurt zijn de respondenten tevreden, terwijl ze plekken om te verpozen en te chillen missen.
  • De meerderheid heeft frequent contact met buren en familie in de eigen woonomgeving. Toch geeft een op de zes aan nooit contact te hebben met buren of familie. De plekken waar de buren elkaar het vaakst tegenkomen, zijn sportterreinen en pleinen of parken in de buurt. Om meer contact te bevorderen, denken de respondenten aan een grotere focus op horeca, activiteiten en veilige fiets- en wandelwegen.

Wie graag meer weet over de resultaten van de zomerenquête, kan de volledige presentatie terugvinden op het YouTube-kanaal van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg.

'Duurzame gemeenschappen', 'partnerschap' en 'sterke publieke diensten (participatie)' zijn enkele van de zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. Die Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn bepaald door de Verenigde Naties, maar kwamen er door en voor iedereen. Ook jij kan eraan bijdragen. Meer informatie: www.heist-op-den-berg.be/duurzame-ontwikkelingsdoelen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen    Duurzame Ontwikkelingsdoelen    Duurzame Ontwikkelingsdoelen

 

Contactinformatie