Infoavond dierenwelzijn

7
november
2019

Maandag 18 november om 20 uur - CC Zwaneberg, zaal Vélodroom

Wat is er in Heist gerealiseerd op vlak van dierenwelzijn?

  • Uitbreiding opvangmogelijkheden: Voor de tijdelijke opvang van verwaarloosde en loslopende dieren is er een samenwerking met Balkenende dierenopvangcentrum vzw en met hondenpension De Wilgenhoeve.
  • Vrijwilligerswerking en schuilhokken zwerfkatten: Twee vrijwilligers staan mensen bij die niet zelf zwerfkatten kunnen vangen en naar het dierenasiel brengen. Verder zullen er 12 schuilhokken voor zwerfkatten in de gemeente worden verspreid. Hierin kunnen de dieren schuilen en even uitblazen. Deze hokken werden gratis ter beschikking gesteld door het departement Dierenwelzijn van de Vlaamse regering.
  • Bewustmaking rond dierenwelzijn op school: Leerlingen van Sint-Lambertus en Atheneum Heist gaan bijenhotels maken, die de komende jaren doorheen de gemeente zullen worden opgesteld. Zo wordt de nood hieraan en begrip voor de natuur op een leuke manier aangebracht in het leslokaal. Met de hulp van verschillende middenveldorganisaties zal dierenwelzijn meer aan bod komen in de les.

Hoe kunnen we het dierenbeleid verder uitwerken?

  • Dierenbescherming Mechelen geeft uitleg over de procedures voor de aanpak van zwerfkatten en over de opstart van opvang van kittens in Heistse gezinnen. Geïnteresseerden zullen zich ter plaatse kunnen opgeven.
  • Lokale politie licht de problematiek van loslopende en verwaarloosde dieren toe.
  • GAIA: ‘bezint eer ge begint’. Waarmee moet je rekening houden als je een huisdier neemt? Wat zijn je verantwoordelijkheden?
  • Wat met andere dieren zoals egels, duiven, everzwijnen, ratten, …?

Iedereen is welkom. De sprekers en de lokale beleidmakers geven vanuit hun expertise graag een antwoord op al je vragen en opmerkingen.

Schrijf liefst op voorhand in, zo weet de organisatie hoeveel personen ze mag verwachten. Je mag ook laten weten welke onderwerpen je graag aan bod ziet komen.

Contactinformatie