Kruispunt Mechelaars / P. Mellaertsstraat onderbroken

6
juni
2019

Vanaf dinsdag 11 juni wordt het kruispunt van Mechelaars met Pastoor Mellaertsstraat opgebroken voor ongeveer vijf weken. Na deze vijf weken wordt het kruispunt terug opengesteld voor doorgaand verkeer. De werken zullen gecoördineerd verlopen in samenwerking met de nutsmaatschappijen. Hierdoor kan de hinder tot een minimum beperkt worden. In de werfzone is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. De aannemer tracht de handelszaken zoveel als mogelijk bereikbaar te houden.

Tijdens deze werken zal de omleiding verlopen via de Gommerijnstraat – Grote Braamstraat – Broekmansstraat en N10.

Contactinformatie