Nieuw erkenningsreglement voor sport-, jeugd en socio-culturele verenigingen

Gepubliceerd op  dinsdag 17 januari 2023

Vanaf 2023  is er een nieuw erkenningsreglement voor subsidies van toepassing voor sport-, jeugd en socio-culturele verenigingen. Op die manier is er meer uniformiteit en transparantie in de ondersteuning van verenigingen in de verschillende sectoren. Bovendien kunnen verenigingen nu hun aanvraag richten aan de betreffende sector waartoe ze effectief behoren.

Aangezien de sportsector reeds een jarenlange ervaring heeft met verenigingsondersteuning waar subsidiereglementen en erkenning deel van uitmaken, én recent nog een nieuw erkenningsreglement had uitgewerkt, was het logisch dat deze als basis genomen zou worden om op verder te werken.

De invoering van dit nieuwe erkenningsreglement heeft ook tot gevolg dat de basissubsidie, die al van toepassing was in de sportsector, ook wordt doorgetrokken naar de andere sectoren. Voor de jeugdsector zal dat pas zijn bij de start van de nieuwe legislatuur.

  • Uiterlijk 31 januari 2023 moet de aanvraag erkenning voor subsidies worden ingediend.

Het nieuwe reglement en het bijhorende aanvraagformulier voor de sportverenigingen kan je terugvinden op de webpagina sportsubsidies