Nieuws uit het schepencollege

Gepubliceerd op  woensdag 21 februari 2024

Samen bouwen aan een groener Heist-op-den-Berg

In 2021 bundelden Vlaanderen en de lokale besturen hun krachten voor een groener energie- en klimaatbeleid met het Lokaal Vlaams Energie- en Klimaatpact (LEKP). Het LEKP-initiatief 'Laten we een boom opzetten' wil tegen 2030 per inwoner één extra boom en 0,50 meter extra haag of geveltuin. In 2023 deed het lokale bestuur mee aan de 1.001 bomenactie van IOK: elk gezin kon een gratis boom aanvragen. De actie was een succes: maar liefst 1.875 inwoners namen deel aan de actie. 

Dit najaar start een nieuwe actie voor verenigingen met een eigen lokaal of terrein.  Om hun omgeving groener te maken, kunnen ze kiezen uit allerlei autochtone soorten waaronder hoogstam-fruitbomen, bessenstruiken, wilgentakken en klimplanten, geleverd door lokale (boom)kwekerijen. 
De ophaaldag van het plantgoed is op 23 november, samen met de IOK-actie Behaag onze Kempen.

Voor deze actie is er een budget van 10.000 euro, waarvan de helft afkomstig is van de Lokaal Energie- en Klimaatpact-subsidie. Team Milieu zal het project verder uitwerken. 

Resultaten campagne - Kijk eens door een andere bril

Team Gelijke Kansen blikt terug op de jaarcampagne 'Kijk eens door een andere bril' die liep van september 2022 tot juli 2023. De campagne was gericht op het vergroten van sociale cohesie, door inwoners te informeren, sensibiliseren en stimuleren. Het omvatte diverse acties zoals digitale en papieren promotie, artikels, posters, flyers, brillenzakjes, en een grootschalige campagne via sociale media. Thema's als laaggeletterdheid, eenzaamheid, diversiteit, armoede, genderdiversiteit en meer kregen gedurende negen maanden extra aandacht. 

Gelijke Kansen kijkt terug op een succesvolle uitvoering van de campagne en presenteert de resultaten aan het schepencollege, waaronder het uitreiken van 100 brillenzakjes en het bereiken van 18.088 weergaven op sociale media. 

Meer info: