Openbaar onderzoek omgeving Hof van Riemen

18
July
2022

Op 22 juni 2022 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige gedeeltelijke opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als cultuurhistorisch landschap van ‘Hof Van Riemen: Uitbreiding omgeving’.


Het openbaar onderzoek loopt van 1 tot 30 augustus 2022.

  • Je kan het besluit tot voorlopige gedeeltelijke opheffing en het opheffingsdossier inkijken bij Loket Bouw en Milieu, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg. Je kan een afspraak maken op het nummer 015 46 14 00.

  • Of  je kan deze documenten digitaal raadplegen bij Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kan een afspraak maken op het nummer 02 553 16 50.

Zodra het openbaar onderzoek start vind je alle informatie ook terug op website van het agentschap Onroerend Erfgoed. 


Opmerkingen of bezwaren
Opmerkingen en bezwaren kan je schriftelijk indienen bij Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg of via mail naar leefomgeving@heist-op-den-berg.be 


Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Contactinformatie