Openbaar onderzoek grachten

Gepubliceerd op  dinsdag 13 februari 2024

Van 14 februari tot 14 maart loopt een openbaar onderzoek rond de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening over het overwelven en betuinen van grachten

Een stedenbouwkundige verordening vult de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aan.  Volgens de Vlaamse wetgeving moet je een omgevingsvergunningsaanvraag aanvragen als je grachten wil inbuizen. De gemeentelijke verordening stelt de voorwaarden vast voor de inbuizing, overwelving en betuining van een gracht. Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet het ontwerp van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.  

  • Dat openbaar onderzoek loopt van 14 februari tot en met 14 maart 2024.

Raadplegen

Je kan de ontwerpverordening raadplegen op www.heist-op-den-berg.be/openbare-onderzoeken of na telefonische afspraak (015 46 14 00, tijdens de openingsuren) bij Loket Bouw en Milieu, Leopoldlei 40, Heist-op-den-Berg.

Opmerkingen en bezwaren

Opmerkingen en bezwaren moet je voor 15 maart schriftelijk en ondertekend (naam, adres, handtekening) indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 17, Heist-op-den-Berg. Dat kan aangetekend of per mail aan planningenontwikkeling@heist-op-den-berg.be met duidelijke vermelding in het onderwerp ‘ontwerpverordening grachten’. Of je kan het na telefonische afspraak (015 46 14 00) tegen ontvangstbewijs afgeven bij Loket Bouw en Milieu, Leopoldlei 40, Heist-op-den-Berg.