Opnieuw groen licht voor evenementen

4
september
2020

Sinds begin september is de organisatie van evenementen in Heist-op-den-Berg onder voorwaarden weer toegestaan. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat alle organisatoren van evenementen op het Heistse grondgebied een aanvraag moeten indienen bij het digitale evenementenloket van het lokale bestuur. Dat geldt voor alle evenementen, van groot tot klein, zonder uitzondering.

Die procedure is van toepassing tot einde oktober om alle activiteiten te toetsen aan een correcte naleving van de richtlijnen ter bestrijding van Covid-19 volgens de ministeriële besluiten.

Ook organisatoren van evenementen waarvoor in normale omstandigheden geen aanvraag verplicht is, zijn tijdelijk dus toch verplicht om langs het evenementenloket te passeren. Zo krijgt het bestuur een overzicht van alle evenementen en kan gecontroleerd worden of aan alle nodige verplichtingen voldaan is. Zonder die controlemogelijkheid mag een lokaal bestuur wettelijk geen evenement toestaan.

Voor evenementen met vergunningsplicht is vooraf een scan nodig met het Covid Event Risk Model (CERM) om het veiligheidsrisico in te schatten. Het kleurenlabel dat CERM toekent, is een belangrijke referentie voor het lokale bestuur bij het verlenen van vergunningen. Dat moet groen zijn en moet toegevoegd worden aan de aanvraag bij het digitale evenementenloket.
Het meegekregen veiligheidslabel zegt nog niets over de beslissing of een evenement al dan niet kan doorgaan. De definitieve beslissingsbevoegdheid daarover ligt bij het lokale bestuur.

Om het lokale verenigingsleven maximale kansen te geven om zoveel mogelijk activiteiten opnieuw op te starten, kort het lokale bestuur de aanvraagtermijnen drastisch in naar twee weken voor kleinere evenementen en zes weken voor grote evenementen. Vanaf november gelden opnieuw de normale termijnen van zes en twaalf weken. 

Organisatoren vinden alle details op www.heist-op-den-berg/evenementen-organiseren.

 

Contactinformatie