Resultaat bomencharter: 62.610 nieuwe bomen

Gepubliceerd op  vrijdag 28 juni 2024

Een van de beleidsdoelstellingen van Heist-op-den-Berg is om zich te ontwikkelen tot een duurzame gemeente met veel aandacht voor groen. Het lokale bestuur stelde zich als doel om 10.000 bijkomende bomen op zijn grondgebied te krijgen in de periode 2019-2024. Het college van burgemeester en schepenen engageerde zich daartoe op 21 januari 2020 met de ondertekening van het bomencharter.

Resultaat

Tussen 2019 en 2024 werden er in Heist-op-den-Berg 57.114 nieuwe bomen aangeplant in bosverband of als houtkant en 5.496 nieuwe solitaire bomen. In totaal kwamen er dus 62.610 nieuwe bomen! Dat is ruim meer dan 1 extra boom per inwoner, aangezien Heist-op-den-Berg momenteel zo’n 44.264 inwoners heeft.

Acties

Om tot dat geweldige resultaat te komen, zette een werkgroep ‘Bomen en biodiversiteit’ - met leden van de teams Milieu, Openbaar Domein en Planning en Ontwikkeling – de afgelopen zes jaar talrijke acties op.

 • De inrichting van de buurtplek ’t Werft vormde het startschot met 6.130 nieuwe bomen en houtkanten in 2019. 
  Langs De Del (Booischot) vervingen 5.600 jonge bomen een gekapt populierenbos en nabij de Peyerstraat (Schriek) kwam er een nieuw bos met 4.600 bomen. Er volgden nog aanplantingen langs de Leibeek in Itegem met 2.550 bomen (0,91 ha nieuwe bos) en 1.600 nieuwe bomen (0,4 ha bos) aan de Echelpoel in Hallaar.
  In het landschaps- en sportpark Hof van Riemen werden twee percelen aangeplant met in totaal 6.250 bomen (1,36 ha).
 • Het lokale bestuur plantte in eigen beheer 856 nieuwe hoogstammen aan langs straten. Die klimaatbomen zullen in de toekomst de woonkwaliteit in de bebouwde kernen verhogen. 
  De kerkhoven werden verder vergroend.
 • Er waren ook acties voor de burgers. In november 2023 werden 1.875 gratis bomen verdeeld in het kader van 1.001-bomenactie. En inwoners kunnen jaarlijks fruitbomen en haagplanten aankopen via de actie ‘Behaag onze Kempen’ van IOK.
 • Verder waren er mooie samenwerkingen met externe partners. 
  Regionaal Landschap Rivierenland ondersteunde met de realisatie van nieuwe dreven en bomenrijen in landelijke straten. Ca. 500 hoogstammen werden geplant langs onder andere Kleine Hooiweg, Molenlei en Oude Schrieken. Er werden houtkanten aangeplant langs de Boonmarkt en nabij de rotonde Herentalsesteenweg. In het najaar van 2024 volgt nog de realisatie van een project langs de Dophei.
  De Bosgroep Zuiderkempen begeleidde inwoners met de aanplant van 0,68 ha nieuwe bossen, goed voor 2.075 bomen.
  Kempens Landschap realiseerde 650 nieuwe aanplantingen in het kasteelpark Hof ter Laken.
  Wildeweide realiseerde diverse groenperken met hagen en bloemrijke vaste planten.
  Natuurpunt plantte 1,07 ha bos aan in de Bruggeneindse Goren en zal in dat gebied nog bijkomend 1,25 ha aanplanten in het najaar van 2024.
 • Het provinciebestuur van Antwerpen realiseerde drie bebossingsprojecten in Heist-op-den-Berg: 2,27 ha nieuw bos werd aangelegd langs de Peredreef, waardoor de groene ruimte aan het Pelgrimhof uitgebreid werd met 5.820 bomen. In de onmiddellijke omgeving van provinciaal groendomein De Averegten vonden twee bosuitbreidingen plaats: 1,47 ha werd bebost met 4.189 bomen aan de Huizebeek (Langendijk); aan Moleneinde werd 3,85 ha nieuw bos gerealiseerd met 12.600 bomen. 
  Zo zorgde de provincie voor in totaal 22.609 nieuwe bomen in Heist-op-den-Berg.

Het Heistse schepencollege wil de leden van de werkgroep, alle partners en alle burgers die hebben bijgedragen uitdrukkelijk danken voor hun inzet en engagement.

De aanplant van bomen is belangrijk omdat het de effecten van klimaatopwarming vermindert door opname van CO2. Bomen bieden ook bescherming  tegen hitte en droogte én zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Uit recente studies blijkt steeds meer het belang van groen voor de (geestelijke) gezondheid en de biodiversiteit.