Samen meer inwoners aan werk helpen

Gepubliceerd op  donderdag 9 maart 2023

De lokale besturen van Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen hebben een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met VDAB. Met die overeenkomst willen de partners de uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt samen aanpakken en zo meer inwoners uit de regio aan het werk helpen.

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is volgens het akkoord een van de hefbomen om die ambitie te bereiken.

Drie centrale ambities

De gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen en VDAB gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. 
VDAB wil zoveel mogelijk mensen die vandaag niet-beroepsactief zijn, kansen geven om de positieve effecten van werk te ervaren. Om die mensen te bereiken, werken ze nauw samen met onder meer de lokale besturen. Zij staan dicht bij de mensen en kunnen zo inschatten of werk aan de orde is of niet. Met deze overeenkomst erbij heeft VDAB met 97% van alle steden en gemeenten in de provincie Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst.

De partners hebben samen actiedomeinen en een plan van aanpak vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven: meer inwoners aan het werk, veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterkere loopbanen in een stimulerend leerklimaat. 

Delen van kennis en expertise

Het aantal werkzoekenden zonder werk (WZW) is in deze regio gestegen met 7,5% ten opzichte van februari 2022. Een deel van die stijging kan verklaard worden door een toename van de WZW met weinig kennis Nederlands. Dat door de oorlog in Oekraïne, de vernieuwde samenwerking met het agentschap Integratie en Inburgering en specifiek voor Berlaar de opening van een asielcentrum. Daarom willen de partners met deze samenwerkingsovereenkomst inzetten op het delen van kennis en expertise. Op die manier kunnen ze sneller inspelen op nieuwe uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt. 

Heist werkt!

Een van de concrete acties in het actieplan is Heist werkt!, een inspiratiesessie voor lokale ondernemers die op 9 maart 2023 voor de tweede keer georganiseerd werd in Heist-op-den-Berg. 
VDAB ontving 2109 vacatures uit de gemeenten op jaarbasis, van februari 2022 tot en met januari 2023. De arbeidsmarkt staat voor heel wat uitdagingen, ook in Heist-op-den-Berg. Vacatures raken moeilijker ingevuld. Werkgevers moeten creatief zijn om met de juiste opleiding en ondersteuning ‘de witte raaf’ in elke kandidaat naar boven te halen. Dit soort sessies kan de ondernemers uit de regio inspireren.