Stel jij je kandidaat voor het nieuwe bestuur van de sportraad?

27
februari
2019

Op maandag 29 april vindt de jaarlijkse algemene vergadering van de sportraad plaats. Op deze vergadering vindt de verkiezing voor het nieuwe bestuur van de sportraad plaats. Geen verkiezing zonder kandidaten. Vandaar deze oproep…

Wat doet de sportraad eigenlijk?
De sportraad geeft adviezen over sport, sportaanbod, sportprojecten, sportinfrastructuur …. Naast de verschillende adviezen stelde het vorige bestuur van de sportraad een knappe inspiratienota met concrete beleidsvoorstellen op. De sportraad nam dit initiatief én organiseerde hiervoor verschillende inspraakmomenten waarbij elke Heistenaar zijn mening over sport kon geven. Deze werd overhandigd aan het nieuwe bestuur van onze gemeente.  Op die manier probeert de sportraad mee te wegen op het lokale sportbeleid in onze gemeente.

Wie kan zich kandidaat stellen?
Al wie een ruime kijk heeft op sport en sportbeleid en de komende jaren actief wil meewerken aan de uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord.  Heb jij frisse ideeën over sport, zie jij het zitten om de opvolging van de inspiratienota mee te promoten?

Stel je dan kandidaat als vertegenwoordiger van een sportsector of deskundige voor het bestuur van de sportraad.

Kandidaatsformulierendien je vόόr 15 april in bij team Sport en Jeugd.

Contactinformatie