Take-away, drive-in-eetdagen en geschenkmanden

20
november
2020

Gezien de recente ontwikkelingen en de huidige stand van zaken van het coronavirus wordt het organiseren van take-aways, drive-in-eetdagen en geschenkmanden door verenigingen momenteel door een zeer strenge bril bekeken. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Concreet wil dat zeggen dat er maximaal 4 personen op eenzelfde locatie aanwezig mogen zijn om het eten te bereiden, de pakketten samen te stellen, te verdelen en op te halen.  
  Doe zoveel mogelijk administratie op voorhand (bestellingen, betalingen, …) om samenscholingen ter plaatse te vermijden.

  Tip: is het moeilijk voor je vereniging om dit zelf te organiseren? Bekijk dan eens of je kan samenwerken met een lokale handelaar. Heel wat handelszaken kunnen immers gemakkelijk coronaveilig take-awaymaaltijden voorbereiden en bedelen.
 • Alle afgeleverde producten moeten standaard minstens 72 uur onaangeroerd blijven vooraleer ze verdeeld mogen worden. Is dat niet mogelijk in het kader van voedselveiligheid, zet dan extra in op een coronaveilige behandeling.
 • Bij de verdeling van de pakketten moet iedereen een mondmasker en handschoenen dragen. De handschoenen moeten regelmatig vervangen worden.
  Er wordt sterk aangeraden om de pakketten aan huis te leveren. Als dat niet kan, werk dan met tijdslots om wachtrijen en samenscholingen te vermijden.
  Organiseer de bedeling waar mogelijk buiten.
 • Deur-aan-deur verkoop is verboden tot en met 31 januari 2021!

 Daarnaast moet je de zes gouden regels respecteren. Dit zijn verplichtingen en geen vrijblijvende aanbevelingen.

 1.  De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne, …) blijven essentieel.
 2. Buitenactiviteiten krijgen waar mogelijk de voorkeur.
  Bij activiteiten binnen moeten de ruimtes voldoende verlucht worden.
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 4. De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm. Uitzonderingen zijn hier onderling contact tussen: mensen die onder hetzelfde dak wonen; mensen die al een duurzaam onderhouden nauw contact hebben (het zogenaamde knuffelcontact); kinderen tot en met 12 jaar; mensen die nood hebben aan begeleiding en hun begeleiders.
  Wie buiten deze contacten de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
 5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zoveel mogelijk beperkt. Onder ‘nauwe contacten’ verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker.
  Het is in deze fase van de epidemie aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met maximaal één persoon (buiten het huishouden).
 6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend), uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

Indien je aan al deze voorwaarden kan voldoen is het toegelaten om je activiteit te organiseren.

Dat nog steeds onder  voorbehoud  van eventuele strengere maatregelen. Hou er dus rekening mee dat je toelating alsnog kan worden ingetrokken.

Wij vragen je dan ook om ons op de hoogte te houden of je al dan niet beslist om je activiteit te laten doorgaan. Laat dit minstens een week op voorhand weten.

 

Dank voor jullie begrip en medewerking! Samen streven we naar een veilige en gezonde samenleving.

Contactinformatie