Update vrijwilligersbeleidsplan

Gepubliceerd op  woensdag 10 juli 2024

Nieuws uit het schepencollege van 2 juli 2024

Bij het lokale bestuur zijn meer dan 800 vrijwilligers actief. Zij versterken heel wat teams: Cursuscentrum, Sport en Jeugd, Gelijke Kansen, Leefomgeving, Toerisme, … Om al die vrijwilligers goed te ondersteunen, werd eind 2022 een vrijwilligersbeleidsplan goedgekeurd, na een participatief traject waarbij al de teams die met vrijwilligers werken, betrokken waren. Dat plan van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg beschrijft hoe we vrijwilligers inschakelen, hoe we met hen omgaan en hoe we onze waardering uiten.

Stilaan bleek dat er ook nood was aan meer afstemming tussen de teams wat de waarderingen en de kostenvergoedingen voor vrijwilligers betreft. De stuurgroep vrijwilligerswerk werkte daarom een aangepast voorstel uit voor waardering en eventuele vergoedingen van kosten. Met dat voorstel streven we naar duidelijke en eenvormige afspraken.

Het betalen van een forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers is nooit onze eerste optie. Dat blijft eerder uitzonderlijk voor meer gespecialiseerd vrijwilligerswerk. Wij willen vooral inzetten op de intrinsieke waarde van het vrijwilligerswerk. Daarmee bedoelen we: mogelijkheid tot sociale contacten, ervaringen delen met anderen, kunnen bijleren, ontplooiingskansen … Een goede omkadering van de vrijwilligers, beschreven in het beleidsplan, is daarvoor noodzakelijk.

Vrijwilligerswerk moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het is dan ook niet de bedoeling dat een vrijwilliger zelf geld moet toeleggen aan zijn vrijwilligerswerk. De teams zorgen voor de meeste materiaalkosten, bijvoorbeeld een handboek voor een cursus, uitrusting voor de Mooimakers, … 

Om dezelfde reden kan ook een kilometervergoeding worden uitgekeerd.

Elk team kan voor zijn vrijwilligers eenzelfde bedrag spenderen aan waardering (een geschenkje, een feestje, …), conform de wetgeving.

De waardering vanuit het lokale bestuur, het jaarlijkse vrijwilligersontbijt, blijft natuurlijk ook bestaan.