Van gouden kruispunt naar gouden plein - terugkoppeling fase 1

Gepubliceerd op  woensdag 24 mei 2023

In maart legde het lokale bestuur enkele vragen voor aan de Heistse burgers over de inrichting en bestemming van de Oude Godstraat en het 'gouden kruispunt', via een enquête en een werkavond. We delen graag met jullie de belangrijkste bevindingen en volgende stappen.

Resultaten enquête

741 burgers vulden de enquête in. Qua leeftijd was er een mooie spreiding, uitgezonderd een ondervertegenwoordiging bij de jongeren, ondanks verschillende inspanningen.

Centrumbereikbaarheid

Een eerste vaststelling is dat men het er in het algemeen over eens is dat fietsers en voetgangers voldoende ruimte moeten krijgen in het centrum. Wagens mogen ontmoedigd worden, maar blijven absoluut welkom voor plaatselijk bezoek.

Voor de Oude Godstraat mag er ingezet worden op stappers en trappers, maar de bereikbaarheid voor wagens blijft enigszins gewenst, net als de aanwezigheid van een kiss and ride en parkeerplaatsen voor mindermobielen.

Qua voorrang van het verkeer komende uit de Oude Godstraat of de Bergstraat zijn de meningen bijna 50/50 verdeeld.

Voor het gouden kruispunt tot slot blijkt dat de aansluiting met de Bergop voor het merendeel van de respondenten niet noodzakelijk is. Verder is men het erover eens dat de zone vooral moet inzetten op beleving eerder dan op verkeer.

Uit de open vragen en werkavond op 22 maart kwamen nog een aantal algemene bezorgdheden en conclusies:

  • de bereikbaarheid van de Bergstraat en de noord-zuidas blijft belangrijk
  • wat zal de impact zijn van de Oostelijke rondweg?
  • de Hof Van Riemenstraat wordt momenteel overbelast ( -> daarom ook kiss & ride aan de academie nodig)
  • het kruispunt N15 - Fr. Coeckelbergsstraat vormt een grote bottleneck
  • duidelijkheid en veiligheid op de kruispunten primeren 

Volgende stappen

Op basis van alle elementen die uit de werkavond en enquête zijn gekomen, maakt het studiebureau momenteel enkele voorstellen tot inrichting. Die worden eind mei voorgelegd aan het schepencollege. Zo hopen we te komen tot een inrichtingsvoorstel en -plan.

Dat plan zal nadien worden getoond aan de burgers. Eventuele aandachtspunten kunnen dan nog binnenkomen.

In een volgende fase wordt het voorontwerp finaal gemaakt, zodat het aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd kan worden.