Heist-op-den-Berg investeert in veilige schoolomgevingen

30
augustus
2021

Het lokale bestuur hecht veel belang aan veilige schoolomgevingen. De scholieren maar ook de (groot)ouders moeten op een veilige manier met de fiets naar school kunnen rijden. Daarom wil het lokale bestuur de directe omgeving van alle scholen in onze gemeente op een gelijkaardige manier aanpakken. Dat zorgt voor uniformiteit en herkenbaarheid. Door die aanpassingen wil het lokale bestuur ook meer mensen op de fiets krijgen. 

Afspraak met elke school
Met alle scholen - zowel kleuter-, lagere als middelbare scholen - plant het lokale bestuur een afspraak. Samen bespreken we enkele punten: waar loopt het goed, waar kan het veiliger? 
Het financiële aspect is uiteraard ook een belangrijke factor. We proberen maximaal gebruik te maken van alle mogelijke subsidies. Daardoor zijn we spijtig genoeg beperkt tot tien schoolomgevingen per jaar. Maar elke school komt zeker aan bod. Is het niet dit jaar, dan wel volgend jaar. 

Vernieuwde schoolomgevingen
Binnenkort zie je in elke schoolomgeving:
-    Octopus 2.0-wegmarkering om aan te geven dat je een schoolomgeving nadert
-    een rode achtergrondkleur voor het meest gebruikte zebrapad
-    grondlichtjes langs het zebrapad waar het nuttig is
-    gemachtigde opzichters die ingezet worden door de scholen na opleiding door Politiezone Heist.

Voor elke schoolomgeving bespreken we ook de parkeersituatie voor zowel auto’s als fietsers.
Zo kunnen scholen bijvoorbeeld de wachtzone voor ouders zelf verfraaien door ze in te kleuren of op een andere manier te laten opvallen. Daarnaast duidt in een aantal schoolomgevingen een blokjesmarkering het onderscheid tussen voet- en fietspad extra aan. 
Ook de oversteekplaatsen, kruispunten, de toegankelijkheid voor de fietsers en de nabije trage wegen nemen we samen onder de loep. 

Fietsgebruik aanmoedigen
Door dergelijke ingrepen in de directe omgeving van de scholen uit te voeren, zorgen we voor een veiligere schoolomgeving. Het doel van het lokale bestuur en de scholen is om de schoolgaande jeugd maar ook de (groot)ouders aan te spreken en ze aan te moedigen om meer met de fiets naar school te rijden. Dat is slechts een eerste stap. 
In de nabije toekomst bekijken we ook hoe we fietsroutes naar de scholen nog aantrekkelijker kunnen maken. Wordt vervolgd! 

'Goede gezondheid en welzijn', 'duurzame steden' en 'partnerschap' zijn enkele van de zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. Die Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn bepaald door de Verenigde Naties, maar kwamen er door en voor iedereen. Ook jij kan eraan bijdragen. Meer informatie: www.heist-op-den-berg.be/duurzame-ontwikkelingsdoelen

Duurzame Ontwikkelingsdoelen   Duurzame Ontwikkelingsdoelen    Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Wist je dat er in 2020 op de Vlaamse wegen nog 254 verkeersdoden vielen?   

 

Contactinformatie