Provinciaal politiebesluit: verbod op kampvuren

5
juli
2018

Het Agentschap Natuur en Bos heeft code rood uitgeroepen in de natuurgebieden van de provincies Antwerpen en Limburg. Als reactie op deze uitzonderlijke droogte, heeft de provinciegouverneur beslist een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden. Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot tegenbericht. 

Door de extreme droogte en hitte is het gevaar op brand bijzonder groot. Zolang de code rood van toepassing blijft, worden in Heist-op-den-Berg daarom alle toelatingen voor het afschieten van vuurwerk en het aanleggen van vreugdevuren (hiermee bedoelen we kampvuren en vuurkorven) ingetrokken. Er worden uiteraard ook geen nieuwe toelatingen gegeven.

Op dit moment kan het kleinste vonkje een aanleiding geven tot brand. Ga dan ook voorzichtig om met eender welke vorm van vuur, bij het aansteken van de barbecue, het verwijderen van sigarettenpeuken, …

Merk je rookontwikkeling op of zie je vuur? Verwittig dan onmiddellijk de brandweer op het nummer 112!

Contactinformatie