Verzekering Gewaarborgd Wonen

Gepubliceerd op  dinsdag 9 juli 2024

De gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen beschermt je tegen inkomensverlies door plotselinge werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van je zelfstandige activiteit. Het geldt voor 10 jaar na het afsluiten van een hypothecaire lening bij een kredietinstelling voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning.

Voor wie?

  • je bent op dat ogenblik en de 12 maanden die daaraan voorafgaan volledig arbeidsgeschikt en oefent een beroepsactiviteit uit
  • je hebt een hypothecaire lening van minstens 50.000 euro bij een kredietinstelling voor de bouw of de aankoop (al dan niet met renovatie) van een woning of van 25.000 euro voor de renovatie van een woning
  • de woning ligt in het Vlaams Gewest, wordt je hoofdverblijfplaats en is je enige woning in volle eigendom
  • de verkoopwaarde van de woning mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden

Vraag de verzekering aan binnen een jaar na de eerste kapitaalsopname van je lening via het Vlaams Woningfonds!