Vogelgriep bij wilde vogels

Gepubliceerd op  donderdag 23 maart 2023

Sinds enkele maanden circuleert de vogelgriep onder wilde vogels. Als je een dode of verzwakte vogel aantreft, hou je best rekening met de volgende richtlijnen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): 

 • Raak het kadaver niet aan.
  Heb je toch een dood dier aangeraakt? Ontsmet dan goed je handen.
 • Hou je huisdieren op afstand van dode of zieke vogels. 
 • Als je kadavers vindt, neem je best contact op met de influenzalijn (0800 99 777). Zij beslissen of de kadavers voor verder onderzoek naar het labo moeten. In dat geval laten ze enkele kadavers ophalen.
 • De grondeigenaar moet de resterende kadavers of kadavers waarvoor geen analyse nodig is, steeds verwijderen. 

Hoe moet je kadavers verwijderen?

 • Gaat het slechts over enkele kadavers , dan kan je ze in een diepe put begraven en goed toedekken met aarde (zonder plastieken zak). 
 • Opgelet: de kadavers moet je minimaal met 50 cm aangestampte aarde bedekken zodat wilde dieren ze niet kunnen opgraven. 
 • Je kan de kadavers ook laten verwijderen via een destructiebedrijf zoals Rendac. 
 • Het is verboden om kadavers van dieren mee te geven met het restafval. 
 • Contacteer het lokale bestuur als je niet wie de eigenaar of beheerder van het terrein is.

Het FAVV adviseert particuliere houders van pluimvee om vogels/pluimvee op te hokken of af te schermen met een net. Voorlopig geldt er echter geen ophokplicht. 

Ook interessant