Provincie dringt wateroverlast Goorloop terug

Gepubliceerd op  maandag 22 mei 2023

In Heist-op-den-Berg zorgde de provincie voor twee belangrijke aanpassingen aan de Goorloop als oplossing voor de wateroverlast. Het gaat om de aanleg van een overstromingsgebied aan de Fabriekstraat en een hermeandering ter hoogte van de Haagstraat. 
 
De Goorloop is zeer gevoelig voor hevige neerslag. Stroomopwaarts is er veel verharding. Een zeer groot deel van het hemelwater komt dan ook rechtstreeks in de Goorloop terecht. 

Bij zware regenval kon de Goorloop dat volume niet aan. Gevolg: in de lager gelegen zones zoals de Fabriekstraat trad de waterloop geregeld buiten zijn oevers en kwamen straten, bedrijven en akkers onder water te staan.

Regelbaar overstromingsgebied

Langsheen de Fabriekstraat ligt nu een nieuw overstromingsgebied van 1,66 ha. Bij hevige regenval kan dat gebied tot 7.800 kubieke meter water bufferen om het nadien via een regelbare kantelstuw gecontroleerd te laten wegstromen in de Goorloop. 
 
Daarnaast kunnen lokale landbouwers bij droogte een beroep doen op een watercaptatiepunt. 

Kronkelende waterloop

Ter hoogte van de Haagstraat in Heist-op-den-Berg kreeg de provincie een aantal omliggende percelen in handen. De aanleg van een nieuwe meander op die percelen maakt dat de waterloop opnieuw de ruimte krijgt om te kronkelen, met een winterbed langs beide bochten. Door de meanderende vorm te herstellen en de winterbedding te voorzien, wordt een grotere lengte en dus meer buffervolume voor het water gecreƫerd.

Met meer dan 200 klimaatacties werkt de provincie aan een leefbare en klimaatveilige toekomst. Alle acties samen vormen een ambitieus klimaatplan om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen: Plan Vandaag. Voor het veilige klimaat van morgen.