Onderhoud wegbermen

Gepubliceerd op  woensdag 24 mei 2023

Wegbermen vormen een groot deel van de natuur. De totale oppervlakte langs Heistse wegen bedraagt meer dan 1 miljoen m2. Ze spelen een belangrijke rol als leefgebied voor allerlei kruiden, grassen en bloemen. Die trekken op hun beurt dan weer beestjes aan zoals insecten, spinnen, bijen en vlinders. Maar ook bepaalde vogels, muizen, reptielen en amfibieën. 

Om die stukjes natuur te beschermen en nog meer ontwikkelingskansen te geven, kiezen we in Heist-op-den-Berg voor een ecologisch bermbeheer. Dat zorgt op termijn voor een grotere diversiteit van planten en dieren in onze bermen.

Dat doen we door geen mest of pesticide te gebruiken. We volgen ook de regels van het Bermbesluit en maaien enkel op vaste momenten in het jaar.

Wanneer en waar?

Het Bermbesluit zegt dat bermen gemaaid mogen worden vanaf 15 juni en eventueel een tweede keer vanaf 15 september. Het bermmaaisel moet altijd opgeraapt en afgevoerd worden binnen de 10 dagen.

Als de verkeersveiligheid in het gedrang komt (bijvoorbeeld moeilijk zichtbaar verkeersbord) mag extra een 'veiligheidsmaaibeurt' tussen 15 april en 15 juni.

Wanneer de maaibeurt precies gebeurt, verschilt elk jaar. Dat hangt bijvoorbeeld af van het weer. 

  • In Wiekevorst, Bruggeneinde, Itegem, Hallaar, Heist-centrum en Heist-station zijn de bermen minder voedselrijk en erg uitgedroogd. Dat komt door meer dan 10 jaar onafgebroken maaien en afvoeren. Daar is één maaibeurt per jaar voldoende, tussen 1 juli en 1 augustus. 
  • In Schriek, Booischot, Heist-Goor en Zonderschot zijn de bermen voedselrijker en veel natter. Daar zijn twee maaibeurten per jaar nodig:
    • Een eerste maaibeurt (tussen 15 juni en 15 juli): enkel de wegberm en de schuine grachtkant langs de wegkant wordt gemaaid.
    • Tweede maaibeurt (tussen 15 september en 15 oktober): de volledige wegberm en de twee schuine grachtkanten worden gemaaid.