Help je mee om Heist veiliger te maken?

11
april
2019

De lente is in het land. Bomen, struiken, hagen en andere beplanting staan opnieuw in blad. In een aantal gevallen betekent dit helaas ook dat het zicht op het aankomende verkeer niet overal gewaarborgd is bij het verlaten van opritten of kruispunten. Dat komt de verkeersveiligheid uiteraard niet ten goede. De beplanting tijdig terugsnoeien is dan nodig om ongevallen te voorkomen.

Dit zijn de regels
Verkeersveiligheid is belangrijk. Daarom staat in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (het politiereglement) dat eigenaars of gebruikers van onroerende goederen erover moeten waken dat beplanting zodanig gesnoeid wordt dat geen enkel deel ervan:

  • over de rijbaan hangt op minder dan 4,50 m boven de grond of over de gelijkgrondse berm, het fietspad of het trottoir op minder dan 2,50 m boven de grond
  • het zicht op de openbare weg of verkeersborden beperkt
  • enige belemmering betekent voor de veiligheid en het gemak van doorgang op de openbare weg, voor het normale overzicht op de openbare weg in de nabijheid van bochten of kruispunten of voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting of de leesbaarheid van straatnaamborden.

Om te vermijden dat in de nabijheid van bochten en kruispunten het zicht belemmerd wordt, is de maximale hoogte van hagen en dergelijke beperkt tot ca. 60 cm en dit tot op een diepte van vier meter in de voortuin. Als hagen en dergelijke in de voortuin het uitzicht nodig voor een veilige in- en uitrijbeweging verhinderen, moet de eigenaar op eenvoudig verzoek de beplanting snoeien tot de maximale hoogte van 60 cm. Ook overhangende takken langs rechte stukken moeten verwijderd worden.

Oproep
Kijk eens rond in je eigen omgeving of er onoverzichtelijke en storende punten zijn waar jij zelf al iets aan kan doen.

Het lokale bestuur wil tegen eind dit jaar de overblijvende gevaarlijke punten in kaart brengen en zal dan de eigenaars van de domeinen vragen om maatregelen te nemen. Ze krijgen de tijd tot het voorjaar van 2020 om waar nodig de aanplanting aan te passen of te vernieuwen. En hopelijk hoeft het niet, maar als het nodig is, zal het bestuur in het voorjaar van 2020 overgaan tot meer dwingende maatregelen.

Het einddoel is in ieder geval veiligere en overzichtelijkere wegen en fietspaden!

Contactinformatie