Noodfonds

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg ontvangt van de Vlaamse Overheid 528.793 euro om de lokale cultuur-, sport- en jeugdverenigingen te ondersteunen. Om deze fondsen op een goede manier te verdelen, loopt er momenteel een bevraging bij de Heistse cultuurraad, sportraad en jeugdraad. Zij bundelen alle antwoorden die zij ontvangen van hun achterban tot een advies dat ze overmaken aan het schepencollege.

Op basis van deze adviezen zal er door het schepencollege een beslissing genomen worden over de verdeling van het noodfonds over de verenigingen.

Momenteel kan je als Heistse vereniging nog geen aanvraag doen om financiële steun te ontvangen. Je kan met je vragen wel terecht op noodfonds@heist-op-den-berg.be.

Vanaf half oktober zal er meer info beschikbaar zijn over de verdeling en de manier van steun aanvragen. Hou dus zeker de infokanalen van het lokale bestuur in de gaten.