Noodplanning

De hulpdiensten staan altijd paraat om hulp te bieden bij een ongeval of brand. Sommige incidenten escaleren echter tot een noodsituatie of een ramp. Om dit soort incidenten in goede banen te leiden en de gevolgen ervan te beperken, beschikt de gemeente over een Algemeen Nood- en interventieplan (ANIP). In dit ANIP worden de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van noodsituaties of een ramp.

Om alles steeds actueel en operationeel te hebben, doet de gemeente een beroep op de noodplanningscoördinator. Wat doet zij juist?

Wat?

De noodplanningscoördinator zorgt ervoor dat onze gemeente zo goed mogelijk is voorbereid op noodsituaties en grote incidenten. Voorbeelden zijn een hevige brand, een overstroming, een ontploffing en noodweer.

Hoe?

Voor een ramp

 • Opmaken en actualiseren van de nood- en interventieplannen voor de gemeente en voor grote evenementen
 • Opmaken van risicoanalyses
 • Organiseren, begeleiden en evalueren van rampenoefeningen
 • Toezicht houden op de veiligheid van evenementen
 • Organiseren van de gemeentelijke veiligheidscel
 • Opvolgen van relevante wetgeving
 • Overleggen met andere overheden, organisaties en bedrijven

Tijdens een ramp

De noodplanningscoördinator wordt tijdens grote incidenten opgeroepen. Als er een ramp gebeurt, wordt er voor de coördinatie van de acties op het terrein een commandopost operaties opgericht. Daarnaast richt de gemeente een gemeentelijke crisiscel op waarin de nodige beleidsbeslissingen genomen worden. De noodplanningscoördinator adviseert daarin de burgemeester over onder andere evacuaties, perimeters, opvangen van getroffen en betrokkenen, het detecteren van de impact voor de buurt, het informeren van de bevolking en het opstarten van de nazorg.

In (die veiligheidscel) beide coördinatiestructuren zitten vertegenwoordigers van de organisaties die een rol spelen in het bestrijden van de noodsituatie:

 •         discipline 1: brandweer of de hulpverleningsoperaties
 •         discipline 2: de geneeskundige, sanitaire en psychosociale hulpoperaties
 •         discipline 3: de lokale politie
 •         discipline 4: logistieke hulpverlening
 •         discipline 5: informatie.

Na een ramp

 • Evalueren van incidenten en nakijken of noodplannen en -procedures moeten worden aangepast
 • Opvolgen van het nazorgtraject
 • Opvolgen psychosociale noden
 • Ondersteunen van de verwerking van rampenschadedossiers
 • Informatie geven aan hogere overheden over onder andere schadedossiers

Wie?

Laurein Vranckx  is onze noodplanningscoördinator. Naast Heist-op-den-Berg staat ze ook in voor de noodplanningscoördinatie van Lier, Berlaar en Nijlen.

Je kan haar contacteren op het mailadres noodplanning@heist-op-den-berg.be.