Noodwoningen

Het OCMW beschikt over een beperkt aantal noodwoningen. Die zijn bestemd voor mensen die zich in een acute noodsituatie bevinden zoals onder andere woningbrand, onbewoonbaar verklaard pand, uithuiszetting.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Bij het vrijkomen van een noodwoning plaatst het OCMW alle kandidaat-gebruikers in een rangorde.
  • De woonbegeleider onderzoekt het dossier van de eerst gerangschikte en bespreekt dit met de voorzitter.
  • De voorzitter verleent de toewijzing bij hoogdringendheid.
  • De kandidaat-gebruiker gaat akkoord met het huishoudelijk reglement en betaalt een dagprijs voor de terbeschikkingstelling waarin alle kosten van de woning en de nutsvoorzieningen inbegrepen zijn.
  • De terbeschikkingstelling gebeurt tijdelijk. In die periode moet de bewoner een andere woning zoeken.
  • De inschrijving op dit adres is toegelaten.
  • De woonbegeleider komt wekelijks op bezoek en gaat na of de bewoner de woning onderhoudt als een goede huisvader. De bewoner kan met al zijn vragen of problemen bij de woonbegeleider terecht.