Noord-Zuidoverleg

Voorzitter

Carolien Milis
0478 36 30 76, sopna_milis@hotmail.com

Wat doet deze adviesraad?

 • Informeren en sensibiliseren van de Heistse bevolking over mondiale thema’s, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de stedenband met Bergrivier in Zuid-Afrika … en het stimuleren van begrip voor en solidariteit met mensen van andere culturen
 • Uitwerken en coördineren van educatieve initiatieven m.b.t. mondiaal beleid, internationale samenwerking, objectieve beeldvorming over het Zuiden en de Noord-Zuidverhoudingen, interculturaliteit …
 • Ondersteunen van lokale Noord-Zuidinitiatieven, -organisaties, -projecten
 • Redactie van de driemaandelijkse Solidariteitskrant
 • Meewerken aan het ontwikkelen, integreren en ondersteunen van een duidelijke visie over mondiaal beleid, met oog voor de structurele aspecten van de Noord-Zuidproblematiek
 • Adviseren van het college van burgemeester en schepenen over mondiale thema’s en zo doorwegen op het gemeentelijke mondiaal beleid

Samenstelling

De gemeenteraad keurde op 25 juni 2019 de volgende samenstelling goed van het Noord-Zuidoverleg:

 • Carolien Milis - Fairtradetrekkersgroep, voorzitter
 • May Dierckx - 11.11.11 en Oxfam Wereldwinkel, ondervoorzitter
 • Raymond de Vos - Oxfam Wereldwinkel, lid
 • Inge Lambrechts - Oxfam Wereldwinkel, lid
 • Lieve de Ceuster - vierdepijlerorganisatie Rewbé, lid
 • Patrick Geysels - vierdepijlerorganisatie Warme Gloed, lid
 • Veerle Olbrechts - vierdepijlerorganisatie Sahaya International EU, lid
 • Inge Van Heukelom - vierdepijlerorganisatie Happiness for Nepal, lid
 • Piet Van Pelt - vierdepijlerorganisatie Maher, lid
 • Asih Suharti - vierdepijlerorganisatie Fajar Baru, lid.

Documenten