Noord-Zuidoverleg

Voorzitter
Carolien Milis
0478 36 30 76, sopna_milis@hotmail.com

Wat doet deze adviesraad?

  • informeren en sensibiliseren van de Heistse bevolking over mondiale thema’s, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de stedenband met Bergrivier in Zuid-Afrika, … en het stimuleren van begrip voor en solidariteit met mensen van andere culturen.
  • uitwerken en coördineren van educatieve initiatieven m.b.t. mondiaal beleid, internationale samenwerking, objectieve beeldvorming over het Zuiden en de Noord-Zuidverhoudingen, interculturaliteit, …
  • ondersteunen van lokale Noord-Zuidinitiatieven, -organisaties, -projecten.
  • redactie van de driemaandelijkse Solidariteitskrant.
  • meewerken aan het ontwikkelen, integreren en ondersteunen van een duidelijke visie over mondiaal beleid, met oog voor de structurele aspecten van de Noord-Zuidproblematiek.
  • adviseren van het college van burgemeester en schepenen over mondiale thema’s en zo doorwegen op het gemeentelijke mondiaal beleid. 

Contactinformatie