Pidpa – HidroRio

Productie en distributie van drinkwater voor de provincie Antwerpen
Desuinlei 246, 2018 Antwerpen
Tel. klantenservice 0800 90 300 (gratis) voor waterbevoorrading (8 - 17 uur, op werkdagen) en voor dringende tussenkomsten (lekken, …) 24 uur op 24, fax 03 260 60 00, website www.pidpa.be

Pidpa servicepunt

Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, open alle werkdagen van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

HidroRio

Pidpa beheertde rioleringsinfrastructuur in de gemeente, voor aansluitingen op het rioolnet. Dit betekent dat je met al je vragen en opmerkingen over de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur terecht kan bij Pidpa via het gratis nummer 0800 90 300 of website www.hidrorio.be. Het nummer 0800 90 300 is ook bereikbaar buiten de kantooruren voor dringende meldingen over de riolering.