Raad voor maatschappelijk welzijn

Als hoogste OCMW-orgaan bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn, afgekort OCMW-raad, het beleid van het OCMW. De OCMW-raad neemt alle beslissingen in verband met de werking van het OCMW. De raad kan sommige bevoegdheden overdragen naar andere bestuursorganen, bijvoorbeeld naar het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De OCMW-raad van Heist-op-den-Berg telt elf leden.

De OCMW-raad vergadert elke laatste donderdag van de maand (behalve in juli en december) om 19 uur in de raadzaal, recht tegenover het administratief centrum, Stationsstraat 2.

De zittingen zijn gedeeltelijk openbaar.

De agendapunten hangen uit in het vitrinekastje aan de centrale inkom van het administratief OCMW-gebouw.