Raad voor maatschappelijk welzijn

Als hoogste OCMW-orgaan bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn, afgekort OCMW-raad, het beleid van het OCMW. De OCMW-raad neemt alle beslissingen in verband met de werking van het OCMW. De raad kan sommige bevoegdheden overdragen naar andere bestuursorganen, bijvoorbeeld naar het vast bureau.

De Heistse OCMW-raad telt in totaal 35 leden, waarvan de zetels als volgt verdeeld zijn: CD&V 10 zetels, N-VA 10 zetels, PRO Heist 4 zetels, Open VLD 3 zetels, Groen 2 zetels, Vlaams Belang 4 zetels en eta+ 2 zetels.

De werking van de OCMW-raad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

De zittingen van de OCMW-raad vinden in principe altijd plaats op dinsdagavond om 20 uur, in de gemeenteraadzaal, Kerkplein 15 (zij-ingang, 1e verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg. In 2022 vinden de zittingen plaats op 11 januari, 8 februari, 8 maart, 19 april, 17 mei, 28 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.