Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je nu een omgevingsvergunning aanvragen.

Volledig digitaal
Sinds 1 januari 2018 verloopt de behandeling van de dossiers volledig digitaal.

Uitzonderingen:
Soms mag je je dossier nog wel analoog indienen:

 • Voor handelingen waarbij de medewerking van de architect niet verplicht is
 • Voor Ingedeelde Inrichtingen of Activiteiten (IIOA) van klasse 3
 • Voor bijstellingen van verkavelingen waar kavelgrenzen niet wijzigen

Aanvraag omgevingsvergunning
Je doorloopt in negen stappen de procedure tot het krijgen van een omgevingsvergunning:

 1. Je vraagt inlichtingen aan het loket;
 2. Je maakt een plan;
 3. Je kan je project voorbespreken;
 4. Je stelt je dossier samen;
 5. Je dient je dossier in;
 6. Is je dossier volledig?;
 7. Onderzoek van je dossier;
 8. Het college beslist;
 9. Wanneer mag je beginnen?

Heb je al een concreet uitgewerkt ontwerp en wil je zeker weten of dit haalbaar is, alvorens de vergunning in te dienen? Je kan dit ontwerp afgeven of insturen bij Administratie Leefomgeving. De omgevingsambtenaren komen twee keer per maand samen en bekijken deze ontwerpen. Op die manier heb je binnen de twee weken een advies.

Via externe websites kan je een omgevingsvergunning aanvragen. Je vindt op deze pagina ook een link naar een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het snelinvoerloket behandelt projecten waarbij een architect niet verplicht is.

Heb je hulp nodig? Maak een afspraak met Administratie Leefomgeving en het dossier wordt dan samen bekeken en indien mogelijk ter plekke ingevoerd.

Vrijstellingen en meldingen
Sommige werken zijn vrijgesteld van vergunning, anderen kunnen gerealiseerd worden na het indienen van een melding.

Je vindt de juiste bepalingen met betrekking tot deze wetgeving en richtlijnen op de website van Ruimte Vlaanderen.

Contactinformatie