Omgevingsvergunning

Volledig digitaal

De behandeling van de dossiers verloopt volledig digitaal.

Soms mag je je dossier nog wel op papier indienen:

 • Voor handelingen waarbij de medewerking van de architect niet verplicht is.
 • Voor bijstellingen van verkavelingen waar kavelgrenzen niet wijzigen.

Het op papier indienen van een dossier verloopt steeds na afspraak bij Loket Bouw en Milieu.

Aanvraag omgevingsvergunning

 1. Je vraagt inlichtingen aan het loket
 2. Je maakt een plan
 3. Je kan je project voorbespreken
 4. Je stelt je dossier samen
 5. Je dient je dossier in
 6. Is je dossier volledig?
 7. Onderzoek van je dossier
 8. Het college beslist
 9. Wanneer mag je beginnen?

Heb je al een concreet uitgewerkt ontwerp en wil je zeker weten of dit haalbaar is, alvorens de vergunning in te dienen? Je kan dit ontwerp afgeven of insturen bij Loket Bouw en Milieu. De omgevingsambtenaren komen twee keer per maand samen en bekijken deze ontwerpen. 

Via het Omgevingsloket, een webstek van de Vlaamse Overheid, kan je een omgevingsvergunning aanvragen. Je vindt op deze pagina ook een link naar een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het snelinvoerloket behandelt projecten waarbij een architect niet verplicht is.

Het normenboek legt vast welke documenten er nodig zijn en op welke manier de bijlage met plannen, tekeningen, foto’s en documenten wordt ingediend. Om de bestanden te kunnen opladen, moeten deze een strikte naamgeving volgen om herkenbaar te zijn voor het systeem. Deze afspraken zijn ook terug te vinden in het normenboek.

Heb je hulp nodig? Maak een afspraak met Loket Bouw en Milieu en het dossier wordt dan samen bekeken en indien mogelijk ter plekke ingevoerd.

Verkavelingen

Indien je een stuk grond hebt en je wilt dit verdelen om één van de loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning) nodig. 

Vrijstellingen en meldingen

Sommige werken zijn vrijgesteld van vergunning, anderen kunnen gerealiseerd worden na het indienen van een melding. Je vindt de juiste bepalingen met betrekking tot deze wetgeving en richtlijnen op de website van Vlaanderen.