Ondernemingsloket

Om de administratieve verplichtingen van beginnende en gevestigde zelfstandige ondernemers te vereenvoudigen, werden een "Kruispuntbank van Ondernemingen" en ondernemingsloketten opgericht.

Deze ondernemingsloketten staan onder andere in voor de inschrijving van natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen die in België:

  • hetzij als handelsonderneming opereren;
  • hetzij als werkgever onderworpen zijn aan de sociale zekerheid;
  • hetzij btw-plichtig zijn;
  • hetzij als zelfstandigen een intellectueel of vrij beroep uitoefenen of aan dienstverlening doen.

Meer info: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket/