Ondersteunende coördinatoren vakantieaanbod zomervakantie

De vacature in het kort 

Ben jij een sportieve, creatieve en vooral dolenthousiaste duizendpoot die bruist van de energie? Ga je graag om met kinderen en wil je hen een leuke zomervakantie bezorgen? Kan je zelfstandig werken en deins je niet terug om ook animatoren en monitoren aan te sturen?

Dan zoeken wij jou!

Lokaal bestuur Heist neemt aan:

ONDERSTEUNENDE COÖRDINATOREN VAKANTIEAANBOD ZOMERVAKANTIE (m/v/x)
juli-augustus

Afhankelijk van de functie ondersteun je tijdens de zomervakantie de coördinatoren van team BKO en Speelplein en/of team Sport en Jeugd tijdens de speelpleinwerking, kampen, workshops en/of uitstappen.

Deze functies kunnen ingevuld worden door zowel studenten als niet-studenten. Je wordt tewerkgesteld onder het jobstudenten- of monitorenstatuut (art 17).

Per maand worden de werkkrachten verdeeld over 7 functies:

 • Coördinator vakantieaanbod Sport en Jeugd: Samen met de coördinatoren van Sport en Jeugd doe je de coördinatie van het vakantieaanbod. Je start de kampen op, zorgt ervoor dat alle groepen hun programma kunnen uitvoeren, stuurt bij en ondersteunt de monitoren (zij maken hun programma zelf) waar nodig. Je stelt je verantwoordelijk op en gaat zelfstandig aan de slag. Je taak als coördinator van de kampen wordt afgewisseld met het vormgeven en mee begeleiden van workshops en uitstappen voor kinderen en jongeren. Je uitvalsbasis is de Sporthal, van daaruit ben je inzetbaar op de verschillende locaties in Heist-op-den-Berg.

 • Overkoepelende zorgcoördinator: Je ondersteunt de animatoren, monitoren en begeleiders van het vakantieaanbod in de begeleiding van kinderen met extra noden zorgen tijdens hun deelname aan kampen en speelpleinwerking. De sporthal is je uitvalbasis, van daaruit ben je inzetbaar op de verschillende locaties om op maat van het individuele kind aan de slag te gaan. Indien nodig neem je tijdelijk de zorg voor een specifiek kind op, maar je gaat vooral samen met de begeleiders op zoek naar werkbare manieren om het kind een fijne vakantie te bezorgen. Ook administratieve taken en overlegmomenten in functie van de zorg voor kinderen vallen in jouw takenpakket.

 • Administratie en logistiek speelpleinwerking: Je staat samen met de speelpleincoördinator in voor de dagelijkse leiding over het speelplein: administratie en financiën verzorgen, animatoren begeleiden en aansturen, domein onderhouden, logistieke taken opnemen, bevordering van de werking stimuleren, communicatie met ouders verzorgen, ondersteuning van begeleiders bij de kabouters (5–6 jaar),…

 • Verantwoordelijke speelpleinwerking smurfen en kabouters (2,5-4 jaar + 5-6 jaar): Je staat samen met de coördinator buitenschoolse kinderopvang in voor de dagelijkse leiding van de speelpleinwerking bij de 2,5-5-jarigen op locatie aan de kerk van Hallaar alsook bij de 5-6-jarigen op locatie Boonmarkt: aanwezigheden registreren en afwezigheden melden, communicatie met ouders, communiceren met slotdagcoördinator, communiceren met de speelpleincoördinator, administratieve ondersteuning, controle materiaal en aanvullen stock, eveneens meespelen tijdens de opvang,…

 • Verantwoordelijke speelpleinwerking groot plein (7-9 jaar): Je staat samen met de speelpleincoördinator in voor de dagelijkse leiding over het speelplein bij de 7-9-jarigen: animatoren aansturen en begeleiden, praktische voorbereidingen treffen, opruimen, animatoren opleiden en evalueren, vergaderingen leiden, zicht hebben op werking groot plein, meespelen,… 

 • Verantwoordelijke speelpleinwerking tieners (10-13 jaar): Je staat samen met de speelpleincoördinator in voor de dagelijkse leiding over het speelplein bij de 10-13-jarigen: animatoren aansturen en begeleiden, praktische voorbereidingen treffen, opruimen, animatoren opleiden en evalueren, vergaderingen leiden, zicht hebben op tienerwerking, meespelen,… 

 • Verantwoordelijke tieneraanbod HEJO! (13-16 jaar): Je staat samen met de speelpleincoördinator en coördinatoren Sport-en-Jeugd in voor de dagelijkse leiding over het HEJO! aanbod voor de 13-16-jarigen: Activiteiten/workshops/uitstappen begeleiden, praktische voorbereidingen treffen, opruimen, vertrouwenspersoon voor jongeren, animatoren aansturen en begeleiden,… Op dagen zonder aanbod voor deze doelgroep wordt je flexibel ingeschakeld binnen de rest van de vakantie-werking.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent beschikbaar tijdens de maand juli en/of augustus.
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je bent in het bezit van een van een pedagogisch diploma op bachelor of masterniveau (onderwijs, pedagogie, orthopedagogie, sociaal werk, …) OF student in een pedagogische richting en minstens geslaagd in het eerste jaar OF bent in het bezit van een attest (hoofd)animator / instructeur in het jeugdwerk.
 • Je hebt ervaring in werken met kinderen en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je beschikt over een probleemoplossend vermogen.
 • Je bent vlot, klantgericht en sociaal.
 • Je kan zelfstandig en gestructureerd werken.
 • Je hebt oog voor orde en netheid.
 • Je kent de principes van EHBO en kan deze toepassen om kinderen te verzorgen.
 • Je kan op een motiverende manier werken met een groep begeleiders, animatoren of monitoren.
 • Je bent flexibel over de uit te voeren taken en werkuren (het is geen 9-to-5-job).
 • Specifiek voor de functie ‘overkoepelende zorgcoördinator’: Je hebt ervaring met het werken met kinderen met een specifieke zorgnood, kinderen met een beperking of gedragsproblemen.
 • Specifiek voor de functies ‘Coördinator Sport en Jeugd’, ‘Overkoepelende zorgcoördinator’, ‘Administratie en logistiek speelpleinwerking’, ‘Verantwoordelijke speelpleinwerking smurfen en kabouters’: Je bent in het bezit van een rijbewijs B en auto.

Verloning: volgens vormingsgraad en opgestelde barema’s,

binnen het monitorenstatuut van Artikel 17: verenigingswerk in de socio-culturele sector.

Vormingsgraden
 • Pedagogische opleiding hoger onderwijs: afgestudeerd
 • Jeugdwerk: attest hoofdanimator of instructeur
 • Pedagogische opleiding hoger onderwijs: student
 • Hoger onderwijs (niet-pedagogische opleiding): afgestudeerd
 • Jeugdwerk: attest animator
 • Hoger onderwijs (niet-pedagogische opleiding): student
 • Middelbare opleiding (min. 18 jaar): afgestudeerd

Interesse? We leren je graag kennen! 

Stuur je cv en een korte motivatie(brief) ten laatste op zondag 28 april 2024 via mail naar laure.bouwen@heist-op-den-berg.be, waar je eveneens terecht kan voor alle gewenste bijkomende informatie.

Als je in aanmerking komt nodigen we je uit voor een gesprek op 30 april of 2 mei. Vermeld in je sollicitatie ook de momenten wanneer je niet beschikbaar bent voor het gesprek.

Je wordt vrijdag 3 mei 2024 gecontacteerd om te zeggen of je we al dan niet als coördinator aannemen.