Onteigening bezoekersparking Hof Ter laken

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTEIGENINGSPLAN BEZOEKERSPARKING HOF TER LAKEN

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Heist-op-den-Berg brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 18 april 2023 het onteigeningsplan “Bezoekersparking Hof Ter Laken” voorlopig vaststelde.

Overeenkomstig artikel 17 Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt de voorgenomen onteigening aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het te onteigenen goed betreft navolgend kadastraal perceel:

            Perceel 1: Heist – op – den – Berg, Afd. 6, sec. C, nr. 1199A

Het voorlopig onteigeningsbesluit met bijlagen ligt ter inzage bij het gemeentebestuur van de gemeente Heist-op-den-Berg, Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg. Het dossier is tevens raadpleegbaar op deze webpagina.

Het openbaar onderzoek loopt van 16 oktober 2023 tot en met 15 november 2023. De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het loket Bouw & Milieu bezorgd. Adresgegevens: Leopoldlei 40 te 2220 Heist-op-den-Berg,  of planningenontwikkeling@heist-op-den-berg.be