Ontgraving van een stoffelijk overschot of urne

Maak een afspraak

Inhoud

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten ontgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren en thuis te bewaren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De burgemeester kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Kostprijs

De gemeenteraad bepaalt zelf de hoogte van de belasting op de opgraving.

Voor de opgravingen en/of verplaatsingen van stoffelijke resten uit de gemeentelijke begraafplaatsen rekent het lokale bestuur volgende belasting aan:

  • 620 euro per op te graven en/of te verplaatsen stoffelijk overschot uit volle grond
  • 250 euro per op te graven en/of te verplaatsen asurne

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)

Huishoudelijk reglement