Ontharden en vergroenen

Door in te zetten op acties rond ontharden en vergroenen maken we van onze gemeente een meer klimaatrobuuste gemeente die beter gewapend is tegen droogte, hitte én wateroverlast.

Het (gedeeltelijk) ‘ontharden’ van pleinen, parkings, parkeerstroken, verharde restruimten, straten, middenbermen, schoolspeelplaatsen, bedrijventerreinen en particuliere opritten levert rechtstreekse, positieve effecten op. Waar verharding toch nodig blijft, kunnen in vele gevallen waterdoorlatende bestratingsmaterialen worden gebruikt of laat men het afstromende water ter plaatse infiltreren in een wadi.

Extra groenaanplantingen zorgen voor een aangenamere leefomgeving, extra biodiversiteit, verkoeling op hete dagen, een betere gezondheid van de buurtbewoners, én het verhogen van de sociale cohesie en de economische waardering van de buurt.

Wist je dat de grondoppervlakte in Vlaanderen voor bijna 10% uit tuinen bestaat? Door plaatselijk wat verharding in je (voor)tuin weg te nemen kan het regenwater vlot de bodem indringen. Klein begonnen is immers half gewonnen! Toch verharding nodig? Kies dan voor waterdoorlatende varianten zoals grasdallen, kleiklinkers, grindgazon, schors, houtsnippers, schelpen, …. 

Steeds minder mensen hebben de neiging om een levend groen voortuintje aan te leggen. Daar zijn allerlei redenen voor, maar meestal gaat het om praktische redenen (onderhoud/tijd), en functionele redenen: bijvoorbeeld de voortuin tevens gebruiken als parking. Maar uiteraard is dit erg jammer, een gemiste kans én bovendien in strijd met de wetgeving.

Toch verharding nodig? Kies dan voor waterdoorlatende varianten zoals grasdallen, kleiklinkers, grindgazon, schors, houtsnippers, schelpen, …. 

Ben je al actief bezig met waterbuffering, waterinfiltratie, en/of het aanplanten van bomen en hagen in je tuin, óf ben je vastberaden om hier mee aan de slag te gaan?

Bekijk je mogelijkheden en registreer je inspanningen hier*! 

Een uitgelezen kans om onze klimaatambities samen kracht bij te zetten! En om van Heist-op-den-Berg een nog fijnere plek te maken om te wonen, werken en leven. 

* De Vlaamse Regering voorziet Via het Lokale Energie- en Klimaatpact middelen voor lokale besturen om initiatieven te nemen tegen klimaatverandering en/of de gevolgen ervan. Acties zoals infiltratie en hergebruik van water, het voorzien van meer en biodivers groen en het ontharden van de bodem behoren hier onder. De te halen doelstellingen zijn afgestemd op het aantal inwoners. Sinds 01/07/2022 kunnen steden en gemeenten en individuele burgers hun uitgevoerde klimaatacties aanduiden. Dit doe je door je uitgevoerde actie te registreren. De actie telt nadien mee onder de doelstellingen van onze gemeente. 

Documenten

Externe links