Openbaar domein

Het openbaar domein kan gebruikt worden om sportactiviteiten te organiseren. Voorbeelden zijn de speelvelden (zonder speeltuigen), petanqueveldjes, grasvelden, parken, verharde sportveldjes, … Let op: het moet steeds een veilige en verantwoorde situatie zijn.

  • Verenigingen kunnen openbaar domein niet claimen, wel gebruiken als ze alle vermelde afspraken respecteren.
  • Indien er meerdere verenigingen gelijktijdig aanwezig zijn op openbaar domein, zal er onderling moeten besproken worden hoe daarmee om te gaan. Het respecteren van de gestelde veiligheidsregels staat daarbij centraal. Het lokale bestuur kan daarin niet tussenkomen.
  • Het gebruik van openbaar domein is uiteraard op eigen verantwoordelijkheid van de club. De gemeente is in geen geval verantwoordelijk bij ongevallen, discussie, samenscholing of andere problemen.
  • Indien aangegeven staat dat openbaar domein niet toegankelijk is, moet dit uiteraard gerespecteerd worden.
  • De politie kan steeds controle uitoefenen.

Voor het gebruik van openbaar domein kan je, via deze link, informatief de beschikbaarheid controleren. Voor dit gebruik van openbaar domein kan je dus niet reserveren. Wel raden we aan om je activiteiten hierin  te plaatsen om overlappingen te vermijden.

Contactinformatie