Vredegerecht kanton Heist-op-den-Berg

Kerkhofstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 24 60 07, fax 015 25 13 15,
mail vred.heistopdenberg@just.fgov.be
website www.vredegerechtheist-op-den-berg.be

Openingsuren griffie
Ma., di., wo., do., vr. 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 16 uur

Procedures in verzoeningen, procedure i.v.m. ouderlijk gezag en voogdijinrichtingen, verdelingen en vereffeningen, voorlopige maatregelen
Di. Aanvang zitting 9 uur

Burgerlijke zittingen
Do. Aanvang zitting 9 uur