Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg na telefonische afspraak (015 23 74 00).

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over de aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

 • 28/01/2021 t.e.m. 26/02/2021 - Dennenlaan 6 - slopen bestaande woning en herbouw van een vrijstaande eengezinswoning - (OV202000880 bekendmaking)
 • 28/01/2021 t.e.m. 26/02/2021 - Gildestraat 15 - bouwen garage - (OV202000839 bekendmaking)
 • 28/01/2021 t.e.m. 26/02/2021 - Mechelsesteenweg 20 - verbouwen handelspand naar voedingswinkel met buurtslagerij - (OV202000818 bekendmaking)
 • 28/01/2021 t.e.m. 26/02/2021 - Schoolstraat 19 - verbouwing/functiewijziging kantoorruimte naar appartementen - (OV202000874 bekendmaking)
 • 28/01/2021 t.e.m. 26/02/2021 - Langstraat 47 - verkaveling in 4 kavels vrijstaande bebouwing - (OV202000893 bekendmaking)
 • 28/01/2021 t.e.m. 26/02/2021 - Bossestraat 4, Boudewijnlaan 52 en 54 - bouw van 18 appartementen met ondergrondse parkeergarage - (OV202000870 bekendmaking)
 • 28/01/2021 t.e.m. 26/02/2021 - Mechelbaan 112B - bouwen van een bijgebouw - (OV202000882 bekendmaking)
 • 28/01/2021 t.e.m. 26/02/2021 - Dreef 1A, Dreef 1B, Dreef 1C - bouwen van 3 gekoppelde woningen - (OV202000890 bekendmaking)
 • 28/01/2021 t.e.m. 26/02/2021 - Heksestraat 96 - uitbreiden van een ééngezinswoning - (OV202000895 bekendmaking)
 • 28/01/2021 t.e.m. 26/02/2021 - Herentalsesteenweg 104, 104A en 106 - bijstellen verkaveling met verleggen perceelsgrens en uitbreiden met 3 kavels open bebouwing - (OV202000819 bekendmaking)
 • 04/02/2021 t.e.m. 05/03/2021 - Impulsstraat 17 - Milieuvergunning klasse 2-verandering gasopslag - (OV202000899 bekendmaking)
 • 04/02/2021 t.e.m. 05/03/2021 - Minksbossenstraat 23 - regularisatie woning en buitenaanleg - (OV202000843 bekendmaking)
 • 04/02/2021 t.e.m. 05/03/2021 - Pelgrimhofstraat 2 - bouwen hobbystal en aanleg toegangsweg - (OV202000847 bekendmaking)
 • 04/02/2021 t.e.m. 05/03/2021 - Elsschot 31 - bouwen woning en bijgebouw - (OV202000869 bekendmaking)
 • 04/02/2021 t.e.m. 05/03/2021 - Liersesteenweg 27 - verkaveling in 1 kavel open en 1 kavel gekoppelde bebouwing na sloop van alle bestaande bebouwing - (OV202000857 bekendmaking)
 • 04/02/2021 t.e.m. 05/03/2021 - Dreef 1D en 1E - bouwen van 2 gekoppelde woningen - (OV202000877 bekendmaking)
 • 04/02/2021 t.e.m. 05/03/2021 - Knotwilgenweg 9 - Milieuvergunning klasse 2-wijziging en uitbreiding van een inrichting voor houtbewerking (OV202100012 bekendmaking)
 • 11/02/2021 t.e.m. 12/03/2021 - Wouwerstraat 41 - verbouwen van een ééngezinswoning - (OV202000864 bekendmaking)
 • 11/02/2021 t.e.m. 12/03/2021 - Mechelsesteenweg zn, Kerkbossenstraat zn, Halfstraat zn - bouwen van 45 sociale woningen met omgevingsaanleg en infrastructuurwerken - (OV202000866 bekendmaking)
 • 11/02/2021 t.e.m. 12/03/2021 - Bergebeekstraat 5A - functiewijziging bijgebouw naar kattenpension - (OV202100013 bekendmaking)
 • 11/02/2021 t.e.m. 12/03/2021 - Kasteelstraat 19 - wijziging bouwstrook bijgebouw lot 1 - (OV202000811 bekendmaking)
 • 11/02/2021 t.e.m. 12/03/2021 - Industriepark 30 - uitbreiding en wijziging farmaceutisch bedrijf - (OV202100070 bekendmaking)
 • 11/02/2021 t.e.m. 12/03/2021 - Schaliehoevestraat 12 - nieuwe en gewijzigde opslagplaats schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (milieuvergunning klasse 1) - (OV202100086 bekendmaking)
 • 18/02/2021 t.e.m. 19/03/2021 - Pastoor Mellaertsstraat 7 - verbouwen en uitbreiden ééngezinswoning tot 2 wooneenheden met garages - (OV202100003 bekendmaking)
 • 18/02/2021 t.e.m. 19/03/2021 - Sint Jozefstraat zn - bouwen van een buurtzorghuis (wijziging volume en materialen) - (OV202100024 bekendmaking)
 • 18/02/2021 t.e.m. 19/03/2021 - Populierenhof 10, 12 en 14 - verkaveling en bijstellen van verkaveling - (OV202100025 bekendmaking)
 • 25/02/2021 t.e.m. 26/03/2021 - Lindestraat 5 - bouwen van een groepswoningbouwproject met 33 eengezinswoningen, 1 gebouw met ruimtes voor diensten, verbouwen en uitbreiden van loods tot supermarkt na slopen van alle andere bebouwing - (OV202000862 bekendmaking)
 • 25/02/2021 t.e.m. 26/03/2021 - Jaarmarktstraat 24 - verkaveling in 1 kavel geschikt voor een vrijstaande eengezinswoning - (OV202100008 bekendmaking)
 • 25/02/2021 t.e.m. 26/03/2021 - Hoek Liersesteenweg - Kleine Kegelstraat - verkaveling in 4 kavels geschikt voor een vrijstaande eengezinswoning - (OV202100009 bekendmaking)
 • 25/02/2021 t.e.m. 26/03/2021 - Hollandstraat (rechts van huis nr 129) - verkaveling in 3 kavels geschikt voor een vrijstaande eengezinswoning - (OV202100075 bekendmaking)
 • 25/02/2021 t.e.m. 26/03/2021 - Liersesteenweg 267 - Mechelsesteenweg 70 - verbouwing en uitbreiding polikliniek - (OV202100123 bekendmaking)
 • 25/02/2021 t.e.m. 26/03/2021 - Kleine Hooiweg 1L - uitbreiding van een woning - (OV202100062 bekendmaking)
 • 25/02/2021 t.e.m. 26/03/2021 - Boudewijnlaan 17 - Spoorwegstraat 12-14 - kantoorgebouw en meergezinswoningen - (OV202000841 bekendmaking)

 

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen