Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen kan je terugvinden op de website www.volvanwater.be - info

Openbaar onderzoek wijziging uitvoeringsplan afval van 14/01/2019 tot en met 13/03/2019 - bericht bekendmaking + tekst met planaanpassingen

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen: 

 

 

 • 24/01/2019 t.e.m. 23/02/2019 - Dorelarelei 10 - bouwen van een halfopen ééngezinswoning - (OV 201800636 bekendmaking + ontwerp)
 • 24/01/2019 t.e.m. 23/02/2019 - Populierenhof 19, 21 en 23 - bouwen van 3 ééngezinswoningen (OV 201800637 bekendmaking + ontwerp)
 • 24/01/2019 t.e.m.23/02/2019 - Industriepark 8 - exploiteren van een grondwaterwinning horende bij een inrichting voor opslag en productie van chemicaliën - (OV 201800649 bekendmaking + ontwerp)
 • 24/01/2019 t.e.m. 23/02/2019 - Graanweg 7 en Herfststraat - verkavelen van grond in 4 kavels voor gekoppelde bebouwing na sloop van alle bebouwing - (OV 201800618 bekendmaking + ontwerp)
 • 24/01/2019 t.e.m. 23/02/2019 - Biekorfstraat 25 - bijkomende keldertoegang aan vrijstaande woning - (OV 201800643 bekendmaking + ontwerp)
 • 24/01/2019 t.e.m. 23/02/2019 - Withofstraat 10 - aanleggen nieuwe (tijdelijke) parking - (OV 201800621 bekendmaking + ontwerp)
 • 24/01/2019 t.e.m. 23/02/2019 - Zandstraat 31 - verbouwen van een woning - (OV 201800642 bekendmaking + ontwerp)
 • 31/01/2019 t.e.m. 02/03/2019 - Huizebeekstraat 11A en 11B - bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen - (OV 201800641 bekendmaking + ontwerp)
 • 31/01/2019 t.e.m. 02/03/2019 - Hoekstraat 27H - bouwen van een ééngezinswoning - (OV 201900013 bekendmaking + ontwerp)
 • 07/02/2019 t.e.m. 09/03/2019 - Populierenhof 25, 27, 29, 31, 33 en 35 - Bouwen van 6 ééngezinswoningen - (OV 201800635 bekendmaking + ontwerp)
 • 07/02/2019 t.e.m. 08/03/2019 - Graanweg 3D, 5B, 7 en 5C - Verkaveling in 3 kavels voor gekoppelde bebouwing + heraanleg deel graanweg - (OV 201900016 bekendmaking + ontwerp)
 • 07/02/2019 t.e.m. 08/03/2019 - Lijsterlaan 5 - Verbouwen van een zonevreemde woning/hoeve - (OV 201900036 bekendmaking + ontwerp)
 • 14/02/2019 t.e.m. 15/03/2019 - Broekstraat 76A - functiewijziging geitestal naar opslag materialen, aanplanten groenscherm, extra verharding + kapvergunning - (OV 201900008 bekendmaking + ontwerp)
 • 14/02/2019 t.e.m. 15/03/2019 - Raamstraat 5A - gedeeltelijk dempen bestaande vijver - (OV 201900017 bekendmaking + ontwerp)
 • 14/02/2019 t.e.m. 15/03/2019 - Raamstraat 5A - regularisatie bijgebouw, verhardingen en 2 tuinpoorten - (OV 201900018 bekendmaking + ontwerp)
 • 14/02/2019 t.e.m. 15/03/2019 - Paalstraat 38A - bouwen van een woning (regularisatieaanvraag) - (OV 201900019 bekendmaking + ontwerp)
 • 14/02/2019 t.e.m. 15/03/2019 - Westerlosesteenweg - verkavelingsaanvraag voor 2 kavels voor open bebouwing - (OV 201900020 bekendmaking + ontwerp)
 • 20/02/2019 t.e.m. 21/03/2019 - Westmeerbeeksesteenweg 2 - exploitatie bandencentrale Lambrecht Nr. 1 in banden (OV 201900029 bekendmaking + ontwerp)
 • 21/02/2019 t.e.m. 22/03/2019 - Schaliehoevestraat - verkavelingsaanvraag voor 2 kavels voor open bebouwing - (OV 201800632 bekendmaking + ontwerp)
 • 21/02/2019 t.e.m. 22/03/2019 - Liersesteenweg 61 - verbouwen handelspand + woning   (OV 201900030 bekendmaking + ontwerp)
 • 21/02/2019 t.e.m. 22/03/2019 - Leeuweriklaan 11 - bouwen bijgebouw - (OV 201900039 bekendmaking + ontwerp)
 • 22/02/2019 t.e.m. 23/03/2019 - Industriepark 20 - opslag en overslag van bouwspecialiteiten - (OV 201900056 bekendmaking + ontwerp)
 • 22/02/2019 t.e.m. 23/03/2019 - Wuytjesstraat 12A - uitbreiden bestaande bedrijfswoning met hoevewinkel en aanleggen nieuwe waterdoorlatende verharding - (OV 201900078 bekendmaking + ontwerp)


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Contactinformatie