Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen: 

 • 30/01/2020 t.e.m. 28/02/2020 - Schaliehoevestraat 125A - bouwen van vrijstaande eengezinswoning - (OV201900731 bekendmaking)
 • 30/01/2020 t.e.m. 28/02/2020 - Kerkbossenstraat - uibreiding Kerkbossenpark met 7 woningen en bijgebouw met carports en fietsenberging, inkomornament met brievenbussen - (OV201900736 bekendmaking)
 • 30/01/2020 t.e.m. 28/02/2020 - Hooiweg 56 - verkavelen in 3 kavels voor open bebouwing na sloop van alle bebouwing - (OV201900738 bekendmaking)
 • 30/01/2020 t.e.m. 28/02/2020 - Hollestraat 29A - bouwen van vrijstaande eengezinswoning - (OV201900739 bekendmaking
 • 30/01/2020 t.e.m. 28/02/2020 - Leuvensebaan 33 - afsplitsen  van 1 kavel voor gesloten bebouwing - (OV201900751 bekendmaking)
 • 03/02/2020 t.e.m. 03/03/2020 - Industriepark 15 - verandering en hernieuwing omgevingsvergunning - (OV202000016 bekendmaking)
 • 04/02/2020 t.e.m. 04/03/2020 - Hoge Brugstraat 29K - bouwen van eengezinswoning met bijgebouw - (OV202000029 bekendmaking)
 • 06/02/2020 t.e.m. 06/03/2020 - Paalstraat 1F - bouwen van eengezinswoning met garage - (OV202000001 bekendmaking)
 • 06/02/2020 t.e.m. 06/03/2020 - Dulft 18 - bouwen van tuinhuis - (OV202000020 bekendmaking)
 • 06/02/2020 t.e.m. 06/03/2020 - Schoolstraat 31 - bouwen van tuinhuis - (OV202000019 bekendmaking)
 • 06/02/2020 t.e.m. 06/03/2020 - Schoorstraat, Liersesteenweg, Heistse Hoekstraat - uitbreiden en regulariseren van terreinverharding en wijziging van de functie naar parking voor vrachtwagens en opleggers - (OV201900734 bekendmaking)
 • 06/02/2020 t.e.m. 06/03/2020 - Bergstraat 27 - afbraak bestaande woning en nieuwbouw van 5 appartementen met 2 niveaus handelsruimte en ondergrondse parking en gedeeltelijke wijziging voetweg 130 - (OV201900737 bekendmaking)
 • 06/02/2020 t.e.m. 06/03/2020 - Heimolenstraat 48G - bouwen van open eengezinswoning met complementaire functie - (OV201900759 bekendmaking)
 • 12/02/2020 t.e.m. 12/03/2020 - Knotwilgenweg 19 - bouwen van industriegebouw met kantoren en exploitatie van ingedeelde inrichting - (OV202000021 bekendmaking)
 • 13/02/2020 t.e.m. 13/03/2020 - Schriekstraat en Leo Kempenaersstraat - verkavelen in 3 loten voor vrijstaande eengezinswoningen - (OV201900542 bekendmaking)
 • 13/02/2020 t.e.m. 13/03/2020 - Vogelzangstraat 75 - plaatsen van veranda - (OV202000034 bekendmaking)
 • 13/02/2020 t.e.m. 13/03/2020 - Langstraat 44 - verkaveling in 1 kavel open bebouwing - (OV202000042 bekendmaking)
 • 20/02/2020 t.e.m. 20/03/2020 - Liersesteenweg 56C - functiewijziging van winkelruimte naar horecazaak - (OV202000009 bekendmaking)
 • 20/02/2020 t.e.m. 20/03/2020 - Herfststraat - verkavelen in 2 kavels voor gekoppelde bebouwing - (OV202000024 bekendmaking)
 • 20/02/2020 t.e.m. 20/03/2020 - Vinkenlaan 6 - verkavelen in 4 kavels voor gekoppelde bebouwing na sloop bestaande bebouwing - (OV202000035 bekendmaking)
 • 20/02/2020 t.e.m. 20/03/2020 - Wuytjesstraat 4 - renoveren en verbouwen van bestaande woning en renoveren en herstellen in originele materialen van carport/garage - (OV202000040 bekendmaking)
 • 20/02/2020 t.e.m. 20/03/2020 - A. Vereeckestraat 22 - bouwen van meergezinswoning met 5 appartementen en achtergelegen garages - (OV202000041 bekendmaking)
 • 20/02/2020 t.e.m. 20/03/2020 - Kerkbossenstraat 17D - bouwen van garage-berging - (OV202000046 bekendmaking)
 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Bosweg 6 - regularisatie groepspraktijk Heist-Goor - (OV201900754 bekendmaking)
 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Moerstraat 66 - bouwen van halfopen woning met carport - (OV201900760 bekendmaking)
 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Paanhuisstraat 8 - regulariseren carport bij halfopen bebouwing - (OV202000047 bekendmaking)
 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Kasteelstraat 19 en 19A - verkavelen in 2 kavels voor gekoppelde bebouwing - (OV202000051 bekendmaking)
 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Elsschot 25 - bouwen van eengezinswoning - (OV202000057 bekendmaking)
 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Hollandstraat 10 - bouwen van tuinhuis - (OV202000059 bekendmaking)
 • 28/02/2020 t.e.m. 28/03/2020 - Rechtestraat 2 en 4 - verandering melkveebedrijf door uitbreiding en wijziging - (OV202000101 bekendmaking)


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen