Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Via www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je eveneens beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen kan je terugvinden op de website www.volvanwater.be - info

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen: 

 • 19/09/2019 t.e.m. 18/10/2019 - Lenkestraat 5A - bouwen van een poolhouse - (OV201900455 bekendmaking)
 • 20/09/2019 t.e.m. 19/10/2019 - Hulshoutsesteenweg C/409B - tijdelijke werfzone voor Hulshout verbindingsriool Heirbaan - (OV 201900499 bekendmaking)
 • 26/09/2019 t.e.m. 25/10/2019 - Haachtsebaan 20 - bouwen van eengezinswoning na afbraak bestaande woning - (OV201900432 bekendmaking)
 • 26/09/2019 t.e.m. 25/10/2019 - Schaliehoevestraat 113 - bijstellen verkaveling, wijziging perceelgrenzen - (OV201900474 bekendmaking)
 • 26/09/2019 t.e.m. 25/10/2019 - Bollostraat 12 - grondwaterwinning en lozing afvalwater - (OV201900506 bekendmaking)
 • 03/10/2019 t.e.m. 01/11/2019 - Peremansheidestraat 30C - bouwen van een woning - (OV201900433 bekendmaking)
 • 03/10/2019 t.e.m. 01/11/2019 - Itegemseweg 3 - verbouwen van een handelspand en vrijstaand bijgebouw - (OV201900469 bekendmaking)
 • 03/10/2019 t.e.m. 01/11/2019 - afd. 2 sectie G 694C - slopen 2 HS-cabines en gascabine + bouwen van een gasontvangststation - (OV201900477 bekendmaking)
 • 03/10/2019 t.e.m. 01/11/2019 - Gommerijnstraat 50 - bouwen van een woning met bijgebouw - (OV201900484 bekendmaking)
 • 03/10/2019 t.e.m. 01/11/2019 - Lostraat 39 - regularisatie plaatsing keermuur en ophoging - (OV201900488 bekendmaking)
 • 03/10/2019 t.e.m. 01/11/2019 - Westerlosesteenweg - aanleggen riolering, kappen bomenrij, bouwen pompstation (OV201900532 bekendmaking)
 • 10/10/2019 t.e.m. 08/11/2019 - Slootstraat 11 - herbouwen van een zonevreemde woning - (OV201900504 bekendmaking)
 • 10/10/2019 t.e.m. 08/11/2019 - Paanhuisstraat 2 - aanleg parking en verharding in voortuin - (OV201900486 bekendmaking)
 • 17/10/2019 t.e.m. 15/11/2019 - Bareelweg 7 - bouwen van eengezinswoning na afbraak bestaande woning - (OV201900432 bekendmaking)
 • 17/10/2019 t.e.m. 15/11/2019 - Pompoenstraat 56 - verkaveling in 1 kavel open bebouwing - (OV201900495 bekendmaking)
 • 17/10/2019 t.e.m. 15/11/2019 - Berthoutlaan 11 - verkaveling in 1 kavel geschikt voor vrijstaande bebouwing - (OV201900500 bekendmaking)
 • 17/10/2019 t.e.m. 15/11/2019 - Hoekstraat 8 - slopen woning en bijgebouwen, bouwen meergezinswoning met ondergrondse garage - (OV201900501 bekendmaking)
 • 17/10/2019 t.e.m. 15/11/2019 - 's Gravenhagestraat 42-44 - bouwen van halfopen eengezinswoningen - (OV201900505 bekendmaking)
 • 16/101/2019 t.e.m. 14/11/2019 - Herentalsesteenweg 112 - uitbreiden containerpark - (OV201900538 bekendmaking)
 • 17/10/2019 t.e.m. 15/11/2019 - Knotwilgenweg 35 - uitbreiden containerpark - (OV2019539 bekendmaking)
 • 18/10/2019 t.e.m. 16/11/2019 - Isschotweg 132A - hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding - (OV201900565 bekendmaking)


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen