Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg na telefonische afspraak (015 23 74 00).

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen: 

 • 16/07/2020 t.e.m. 14/08/2020 - Kleine Braamstraat 2 - verkavelen in 2 kavels voor open bebouwing na sloop van alle bestaande bebouwing - (OV202000044 bekendmaking)
 • 16/07/2020 t.e.m. 14/08/2020 - Frans Coeckelbergstraat 16 - verbouwen van een woning en regulariseren van verharding - (OV202000387 bekendmaking)
 • 16/07/2020 t.e.m. 14/08/2020 - Voetweg 10 - verbouwen van woning en regularisatie van garage - (OV202000409 bekendmaking)
 • 16/07/2020 t.e.m. 14/08/2020 - Liersesteenweg 203, 203A, 205 - stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen - (OV202000411 bekendmaking)
 • 16/07/2020 t.e.m. 14/08/2020 - Molenstraat 98 - verbouwen van handelspand met woonst tot 3 woongelegenheden - (OV202000421 bekendmaking)
 • 16/07/2020 t.e.m. 14/08/2020 - Industriepark 6, 8, 10 - stedenbouwkundige handelingen - (OV202000458 bekendmaking)
 • 23/07/2020 t.e.m. 21/08/2020 - hoek Vilderswseg - Lindestraat - verkaveling in 10 kavels half-open, 1 gesloten en 1 vrijstaande bebouwing - (OV202000437 bekendmaking)
 • 23/07/2020 t.e.m. 21/08/2020 - Molenlei 4 - hernieuwen en veranderen van een landbouwbedrijf - (OV202000434 bekendmaking)
 • 30/07/2020 t.e.m. 28/08/2020 - Liersesteenweg 83 - verkaveling in 2 kavels open bebouwing na sloop van alle bebouwing - (OV202000431 bekendmaking)
 • 30/07/2020 t.e.m. 28/08/2020 - Voetweg 6A - bouwen HOB - (OV202000465 bekendmaking)
 • 30/07/2020 t.e.m. 28/08/2020 - Voetweg 6B - bouwen HOB - (OV202000480 bekendmaking)
 • 06/08/2020 t.e.m. 04/09/2020 - Boonmarkt sectie A, perceel 273 - plaatsen van een vakwerkpyloon - (OV202000500 bekendmaking)
 • 06/08/2020 t.e.m. 04/09/2020 - Mechelbaan 41B - aanvraag bouwen duivenhok - (OV202000337 bekendmaking)
 • 06/08/2020 t.e.m. 04/09/2020 - Kapelledijk 29 - bouwen ééngezinswoning - (OV202000461 bekendmaking)
 • 06/08/2020 t.e.m. 04/09/2020 - Misweg 7 - bouwen paardenstal - (OV202000408 bekendmaking)
 • 13/08/2020 t.e.m. 11/09/2020 - Kerkbossenstraat 2B - aanleg van terras en zwembad met technische ruimte - (OV202000440 bekendmaking)
 • 13/08/2020 t.e.m. 11/09/2020 - Schrieksesteenweg 121B - bouwen van vrijstaande eengezinswoning - (OV202000459 bekendmaking)
 • 13/08/2020 t.e.m. 11/09/2020 - Frans Coeckelbergstraat 11-13 - bouwen van meergezinswoning met 7 wooneenheden en 2 carports na sloop bestaande woning - (OV202000470 bekendmaking)
 • 13/08/2020 t.e.m. 11/09/2020 - Liersesteenweg 173 - bouwen van toonzaal, kantoren en opslagruimte voor zwembadbouwbedrijf na sloop van alle bebouwing - (OV202000474 bekendmaking)

 

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen