Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg na telefonische afspraak (015 23 74 00).

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over de aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

Openbaar onderzoek digitale atlas: te raadplegen op integraal waterbeleid

 • 28/04/2022 t.e.m. 27/05/2022 - De Loecht 7 - aanleg extra parkeerplaats - (OV202200147 bekendmaking)
 • 05/05/2022 t.e.m. 03/06/2022 - Zandstraat 27 A - bouw van vrijstaande eengezinswoning - (OV202200171 bekendmaking)
 • 05/05/2022 t.e.m. 03/06/2022 - Brandstraat 3 B - bouwen van eengezinswoning - (OV202200064 bekendmaking)
 • 10/05/2022 t.e.m. 08/06/2022 - Pachterslei 2N - bronbemaling - (OV202200248 bekendmaking)
 • 12/05/2022 t.e.m. 10/06/2022 - Oude Gendarmeriestraat 29 - bouwen van meergezinswoning - (OV202200211 bekendmaking)
 • 12/05/2022 t.e.m. 10/06/2022 - Herenthoutseweg 26 - verkaveling in 1 kavel gekoppelde bebouwing - (OV202200193 bekendmaking)
 • 12/05/2022 t.e.m. 10/06/2022 - Zonderschotsesteenweg 74 A - bouwen van vrijstaand bijgebouw - (OV202200188 bekendmaking)
 • 12/05/2022 t.e.m. 10/06/2022 - Schrieksesteenweg 1 B, 1 C, 1 D, 1 E - bouw van 4 eengezinswoningen en bijhorende carport/tuinberging - (OV202200183 bekendmaking)
 • 12/05/2022 t.e.m. 10/06/2022 - Witte Gracht 94 - bouwen van eengezinswoning - (OV202200180 bekendmaking)
 • 12/05/2022 t.e.m. 10/06/2022 - Kapelstraat 13 - verkaveling in 1 kavel open bebouwing - (OV202200179 bekendmaking)
 • 12/05/2022 t.e.m. 10/06/2022 - Noordstraat 30 en 32 - bouwen van 10 grondgebonden eengezinswoningen, 10 tuinbergingen, 2 carports - (OV202200148 bekendmaking)
 • 13/05/2022 t.e.m. 11/06/2022 - kadastrale ligging afdeling 12039, sectie c, perceel 99E - tijdelijke bronbemaling voor bouwen van een stal met kelder - (OV202200273 bekendmaking)
 • 19/05/2022 t.e.m. 17/06/2022 - Pleinstraat tussen huis nr 26 en 32 - verkaveling in 3 kavels open bebouwing - (OV202200228 bekendmaking)
 • 19/05/2022 t.e.m. 17/06/2022 - Langveldstraat links van huis nr 1A - verkaveling in 3 kavels open bebouwing - (OV202200156 bekendmaking)
 • 19/05/2022 t.e.m. 17/06/2022 - Langveldstraat 3 - vernieuwen van een gesloten afsluiting - (OV202200260 bekendmaking)
 • 26/05/2022 t.e.m. 24/06/2022 - Hallaarstraat 57 C en 57 D - bouwen van twee halfopen eengezinswoningen - (OV202200263 bekendmaking)
 • 26/05/2022 t.e.m. 24/06/2022 - Denis Verschuerenstraat 5 - plaatsen van gesloten pergola - (OV202200212 bekendmaking)
 • 26/05/2022 t.e.m. 24/06/2022 - Mechelsesteenweg 76 C - uitbreiden van bestaande toonzaal met nieuwe voorgevel - (OV202200237 bekendmaking)
 • 26/05/2022 t.e.m. 24/06/2022 - Pijpelstraat 93 - verbouwen van woning - (OV202200238 bekendmaking)

 

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

 

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de  federale overheid
  • een buurland

Via deze link  https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be  vind je het portaal vlot terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten (Let op! Voorlopig enkel nog maar Vlaamse en Gewestelijke, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken) waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.