Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen kan je terugvinden op de website www.volvanwater.be - info

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen: 

 • 25/07/2019 t.e.m. 23/08/2019 - Hertstraat 2 - hernieuwing en verandering van een rundveebedrijf - (OV 201900332 bekendmaking)
 • 25/07/2019 t.e.m. 23/08/2019 - Diepestraat 14 - bouwen van een garage - (OV 201900349 bekendmaking + ontwerp)
 • 25/07/2019 t.e.m. 23/08/2019 - Beemdekensstraat 1A - bouwen van een gesloten ééngezinswoning - (OV 201900367 bekendmaking + ontwerp)
 • 25/07/2019 t.e.m. 23/08/2019 - Baeske Broeckstraat 47 - bouw van een vrijstaande ééngezinswoning - (OV 201900368 bekendmaking + ontwerp)
 • 25/07/2019 t.e.m. 23/08/2019 - Pastoriestraat 2 - regularisatie aanbouw - (OV 201900372 bekendmaking + ontwerp)
 • 25/07/2019 t.e.m. 23/08/2019 - Oude Godstraat 5 - verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning naar B&B en pop-up - (OV 201900374 bekendmaking + ontwerp)
 • 01/08/2019 t.e.m. 30/08/2019 - Advokatestraat 25 - regulariseren van een ééngezinswoning + slopen van een carport en tuinhuisje - (OV 201900338 bekendmaking + ontwerp)
 • 01/08/2019 t.e.m. 30/08/2019 - Huizebeekstraat 11A en 11B - aanpassing grondpeil nieuwbouwwoningen - (OV 201900354 bekendmaking + ontwerp)
 • 01/08/2019 t.e.m. 30/08/2019 - Broekstraat 41 en 41A - bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen na sloop van alle bestaande bebouwing - (OV 201900359 bekendmaking + ontwerp)
 • 01/08/2019 t.e.m. 30/08/2019 - Radiatorstraat 3 - bouwen van een halfopen ééngezinswoning - (OV 201900375 bekendmaking + ontwerp)
 • 01/08/2019 t.e.m. 30/08/2019 - Bollostraat 14 - bouwen van een veranda - (OV 201900386 bekendmaking + ontwerp)
 • 08/08/2019 t.e.m. 06/09/2019 - Bossestraat 64 - bouwen van eengezinswoning met bijgebouw - (OV 201900353 bekendmaking + ontwerp)
 • 08/08/2019 t.e.m. 06/09/2019 - Averegtenlaan 25A - uitbreiding woning tot zorgwonen - (OV 201900382 bekendmaking + ontwerp)
 • 08/08/2019 t.e.m. 06/09/2019 - Veldenstraat 28 - bouwen van garage - (OV 201900385 bekendmaking + ontwerp)
 • 08/08/2019 t.e.m. 06/09/2019 - Haagstraat 27D - nieuwbouw weekendverblijf - (OV 201900388 bekendmaking + ontwerp)
 • 08/08/2019 t.e.m. 06/09/2019 - Beemdekensstraat 1B - bouwen halfopen eengezinswoning en garage - (OV 201900401 bekendmaking + ontwerp)
 • 14/08/2019 t.e.m. 12/09/2019 - Kleine Steenweg 20-22 - nieuwbouw groepspraktijk - (OV 201900434 bekendmaking + ontwerp)
 • 14/08/2019 t.e.m. 12/09/2019 - Leopoldlei 84-86 - woonerf met 12 woningen - (OV 201800569 bekendmaking + ontwerp)
 • 15/08/2019 t.e.m. 13/09/2019 - Molenstraat 116 - verkaveling in een gesloten en half-open bebouwing - (OV 201900407 bekendmaking + ontwerp)
 • 15/08/2019 t.e.m. 13/09/2019 - Bareelweg 7 - bouwen van paardenstalling - (OV 201900370 bekendmaking + ontwerp)
 • 22/08/2019 t.e.m. 20/09/2019 - Liersesteenweg - optimalisatie landbouwperceel en regularisatie - (OV 201900352 bekendmaking + ontwerp)
 • 22/08/2019 t.e.m. 20/09/2019 - Leo Kempenaersstraat 2 - verbouwing handelspand tot appartementen - (OV 201900387 bekendmaking + ontwerp)
 • 22/08/2019 t.e.m. 20/09/2019 - Heerweg - verkaveling in 4 kavels vrijstaande bebouwing - (OV 201900418 bekendmaking + ontwerp)
 • 22/08/2019 t.e.m. 20/09/2019 - Wuytjesstraat 4 - renoveren en verbouwen bestaande woning - (OV 201900419 bekendmaking + ontwerp)


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Contactinformatie