Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg na telefonische afspraak (015 23 74 00).

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over de aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

Openbaar onderzoek digitale atlas: te raadplegen op integraal waterbeleid

 • 30/09/2021 t.e.m. 29/10/2021 - Molenstraat 94 - bouwen meergezinswoning na sloop bestaande woning - (OV202100553 bekendmaking)
 • 30/09/2021 t.e.m. 29/10/2021 - Heylandweg 16 - aanleg van een oprit en extra parking - (OV202100582 bekendmaking)
 • 30/09/2021 t.e.m. 29/10/2021 - Gommerijnstraat 72A en 72B - nieuwbouw van 2 gekoppelde halfopen eengezinswoningen - (OV202100614 bekendmaking)
 • 07/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 - De Del 3 - regularisatie kennelgebouw en bijhorende milieuvergunningen - (OV202100545 bekendmaking)
 • 07/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 - Driehoekstraat 5 - verbouwen van een woning - heraanleg bestaande verharding en afbraak van 3 bestaande bijgebouwen - (OV202100584 bekendmaking)
 • 07/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 - Landekenstraat 4 - toevoegen van zolderverdieping aan bestaande woning + afbraak bestaande tuinberging + regularisatie bestaande tuinberging - (OV202100621 bekendmaking)
 • 07/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 - Pijpelstraat 93 - verbouwen van een woning - (OV202100612 bekendmaking)
 • 07/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 - Onze-Lieve-Vrouwstraat 82D - bijstelling verkaveling - lot 6 verdelen in klein loten te voegen als tuin bij voorliggende bouwkavels en bij lot A en B - (OV202100597 bekendmaking)
 • 07/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 - Kattestraat 77 - slopen van een bestaande woning + bouwen van een appartementsgebouw met 5 wooneenheden en een carport voor 7 wagens - (OV202100613 bekendmaking)
 • 14/10/2021 t.e.m. 12/11/2021 - Schriekstraat 18 - bouwen van een ééngezinswoning - (OV202100648 bekendmaking)
 • 14/10/2021 t.e.m. 12/11/2021 - Blindejennestraat 30A - 30B - wijziging rechter kavelgrens - (OV202100624 bekendmaking)
 • 14/10/2021 t.e.m. 12/11/2021 - Heidestraat - verkaveling in 3 kavels geschikt voor een weekendverblijf - (OV202100627 bekendmaking)
 • 21/10/2021 t.e.m. 19/11/2021 - Oude Gendarmeriestraat 15 - bouwen van een meergezinswoning - (OV202100588 bekendmaking)
 • 21/10/2021 t.e.m. 19/11/2021 - Boudewijnlaan 17/Spoorwegstraat 12-14 - bouwen meergezinswoning - nieuw openbaar onderzoek in beroep - (OV202000841 bekendmaking)
 • 21/10/2021 t.e.m. 19/11/2021 - Pachterslei 2N - bouwen van een eengezinswoning - (OV202100626 bekendmaking)
 • 21/10/2021 t.e.m. 19/11/2021 - Liniekant - verkaveling in 3 kavels open bebouwing, kappen van boskant en dempen greppel - (OV202100662 bekendmaking)
 • 21/10/2021 t.e.m. 19/11/2021 - Kleine Steenweg 155A - verbouwen/uitbreiden van een ééngezinswoning - (OV202100661 bekendmaking)
 • 28/10/2021 t.e.m. 26/11/2021 - Veldenstraat 10 - dakuitbouw aan voor- en achterzijde gesloten ééngezinswoning - (OV202100672 bekendmaking)
 • 28/10/2021 t.e.m. 26/11/2021 - rechts van Bredestraat 7 - verkaveling in 2 kavels open bebouwing - (OV202100651 bekendmaking)
 • 28/10/2021 t.e.m. 26/11/2021 - Ter Laken 35 - verkaveling in 1 kavel open bebouwing - (OV202100675 bekendmaking)
 • 28/10/2021 t.e.m. 26/11/2021 - Klein Laarstraat 15A - bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning - (OV202100686 bekendmaking)

 

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

 

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de  federale overheid
  • een buurland

Via deze link  https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be  vind je het portaal vlot terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten (Let op! Voorlopig enkel nog maar Vlaamse en Gewestelijke, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken) waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.