Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen kan je terugvinden op de website www.volvanwater.be - info

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen: 

 • 21/03/2019 t.e.m. 19/04/2019 - Spoorwegstraat 10 - carport met berging - (OV 201900104 bekendmaking + ontwerp)
 • 21/03/2019 t.e.m. 19/04/2019 - Binnenweg 8 - plaatsen reclamezuil + aanleg parkeerplaatsen in voortuin - (OV 2019200070 bekendmaking + ontwerp)
 • 21/03/2019 t.e.m. 19/04/2019 - Heistse Hoekstraat 4 - uitbreiding zonevreemde woning - (OV 201900106 bekendmaking + ontwerp)
 • 21/03/2019 t.e.m. 19/04/2019 - Populierenhof 18 en 20 - verkavelen van grond in 1 kavel voor halfopen bebouwing en 1 kavel voor gesloten bebouwing - (OV 201900105 bekendmaking + ontwerp)
 • 21/03/2019 t.e.m. 19/04/2019 - Pluishoekstraat 22 - regularisatie van een bestaande woning - (OV 201900094 bekendmaking + ontwerp)
 • 21/03/2019 t.e.m. 19/04/2019 - Leeuweriklaan 5 - bouwen van een tuinhuis - (OV 201900089 bekendmaking + ontwerp)
 • 21/03/2019 t.e.m. 19/04/2019 - Neerweg 35 - verbouwen van een ééngezinswoning naar meergezinswoning en sloop van 2 garageboxen - (OV 201900092 bekendmaking + ontwerp)
 • 21/03/2019 t.e.m. 19/04/2019 - Lange Rechtestraat - verkavelen van grond in 4 kavels voor gekoppelde bebouwing - (OV 201900083 bekendmaking + ontwerp)
 • 26/03/2019 t.e.m. 24/04/2019 - Dalstraat zn - grondwaterwinning met een put van 55 meter diepte van max. 10m³/uur en max. 4.500 m³/jaar - (OV 201900120 bekendmaking + ontwerp)
 • 28/03/2019 t.e.m. 26/04/2019 - Isschotweg 42 - 1 kavel voor vrijstaande bebouwing en 2 kavels voor gekoppelde bebouwing - (OV 201900116 bekendmaking + ontwerp)
 • 28/03/2019 t.e.m. 26/04/2019 - Peyerstraat 67 - bouwen  van een zonevreemde vrijstaande ééngezinswoning - (OV 201900121 bekendmaking + ontwerp)
 • 28/03/2019 t.e.m. 26/04/2019 - Oude Mechelbaan 36 - verkavelen in 2 kavels voor gekoppelde bebouwing na sloop van alle bebouwing - (OV 201900122 bekendmaking + ontwerp)
 • 04/04/2019 t.e.m. 03/05/2019 - Kleine Steenweg 20 en 22 - nieuwbouw groepspraktijk - (OV 201900087 bekendmaking + ontwerp)
 • 04/04/2019 t.e.m. 03/05/2019 - Lostraat 2/Oude Godstraat 54 - bouwen meergezinswoning - (OV 201900110 bekendmaking + ontwerp)
 • 04/04/2019 t.e.m. 03/05/2019 - Pachterslei 21 - aanleg buitenpist, longeercircel, verhardingen, mestopslagplaats en plaatsen stapmolen - (OV 201900117 bekendmakingontwerp)
 • 04/04/2019 t.e.m. 03/05/2019 - Maalhofdijk 6 - bouwen garage en regularisatie van terras en verhardingen - (OV 201900119 bekendmaking + ontwerp)
 • 04/04/2019 t.e.m. 03/05/2019 - Hollandstraat 45A - bouwen hobbystal - (OV 201900131 bekendmaking + ontwerp)
 • 04/04/2019 t.e.m. 03/05/2019 - Canadadreef 8 - verbouwen en uitbreiden zonevreemde woning en bijgebouwen - (OV 201900132 bekendmaking + ontwerp)
 • 04/04/2019 t.e.m. 03/05/2019 - Liersesteenweg 162A en 162B - bouwen van 2 open bebouwingen- ééngezinswoningen - (OV 201900139 bekendmaking + ontwerp)
 • 11/04/2019 t.e.m. 10/05/2019 - Lindestraat 12, 14, 16 - bijstelling verkaveling : 3 kavels gekoppelde bebouwing i.p.v. 2 kavels open bebouwing - (OV 201900147 bekendmaking + ontwerp)
 • 11/04/2019 t.e.m. 10/05/2019 - Eindeke 1 - aanleg zwembad - (OV 201900150 bekendmaking + ontwerp)
 • 11/04/2019 t.e.m. 10/05/2019 - Heistseweg 66 - heropbouw zonevreemde woning na sloop - (OV 201900151 bekendmaking + ontwerp)
 • 11/04/2019 t.e.m. 10/05/2019 - Peyerstraat 56 - bouwen garage - (OV 201900154 bekendmaking + ontwerp)
 • 11/04/2019 t.e.m. 10/05/2019 - Bergstraat 70, 72, 74 - bouwen meergezinswoning met handelsruimte + afbraak bestaande woning - (OV 201900156 bekendmaking + ontwerp)
 • 17/04/2019 t.e.m. 16/05/2019 - Knotwilgenweg 9 - exploitatie ingedeelde inrichting houtverwerkingsbedrijf - (OV 201900172 bekendmaking + ontwerp)
 • 17/04/2019 t.e.m. 16/05/2019 - Broekmansstraat 19 - grondwaterwinning voor een fruitbedrijf - (OV 201900193 bekendmaking)
 • 18/04/2019 t.e.m. 17/05/2019 - Kapelstraat 80 - verbouwen zonevreemde woning, deels sloop, functiewijziging - (OV 201900130 bekendmaking + ontwerp)
 • 18/04/2019 t.e.m. 17/05/2019 - Zandstraat 9 en 9A - bijstelling verkaveling - 2 kavels voor gekoppelde bebouwing na sloop van alle bebouwing - (OV 201900153 bekendmaking + ontwerp)
 • 18/04/2019 t.e.m. 17/05/2019 - Kasteelstraat 90 - verkavelen van grond in 4 kavels voor gekoppelde bebouwing na sloop van alle bestaande bebouwing - (OV 201900155 bekendmaking + ontwerp)
 • 18/04/2019 t.e.m. 17/05/2019 - Tuindijk 48A en 48B - verkavelen van grond in 2 kavels voor gekoppelde bebouwing - (OV 201900170 bekendmaking + ontwerp)
 • 18/04/2019 t.e.m. 17/05/2019 - Hollandstraat 42 - verkavelen van grond in 1 kavel voor open bebouwing na dempen vijver en slopen berging - (OV 201900149 bekendmaking + ontwerp)
 • 18/04/2019 t.e.m. 17/05/2019 - Heistsebaan 1A - bouwen van een ééngezinswoning met bijgebouw - (OV 201900179 bekendmaking + ontwerp)
 • 18/04/2019 t.e.m. 17/05/2019 - Oude Mechelbaan 14, 16, 18, 20 - verbouwen van 4 ééngezinswoningen - (OV 201900162 bekendmaking + ontwerp)
 • 18/04/2019 t.e.m. 17/05/2019 - Vogelroedestraat 4 - aanvraag voor een hondentrainingscentrum - (OV 201900160 bekendmaking + ontwerp)


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Contactinformatie