Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Milieu

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke ordening

Mobiliteit

Inspraak omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

Op de website van de Vlaamse Overheid vind je de specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Voorlopig enkel nog maar Vlaamse en gewestelijke plannen, voor de provinciale en gemeentelijke projecten moet je naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan.