Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg na telefonische afspraak (015 23 74 00).

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

 • 29/10/2020 t.e.m. 27/11/2020 - Industriezone Hulshout en Heultje - nieuw openbaar onderzoek na wijzigingsverzoek voor bouw en exploitatie van 5 windturbines - (OV202000417 bekendmaking)
 • 29/10/2020 t.e.m. 27/11/2020 - Liersesteenweg 68 - exploitatie tuincentrum, milieu - (OV202000662 bekendmaking)
 • 29/10/2020 t.e.m. 27/11/2020 - Hallaarstraat 31 - regularisatie poolhouse, zwembad en terrassen + verplaatsen zonnepanelen en slopen houten tuinhuis - (OV202000676 bekendmaking)
 • 29/10/2020 t.e.m. 27/11/2020 - Radiatorstraat 2 - bouwen van een halfopen ééngezinswoning - (OV202000680 bekendmaking)
 • 29/10/2020 t.e.m. 27/11/2020 - Broekstraat 15  - bouwen van een halfopen ééngezinswoning - (OV202000682 bekendmaking)
 • 29/10/2020 t.e.m. 27/11/2020 - Radiatorstraat 7 - bouwen van een halfopen ééngezinswoning - (OV202000683 bekendmaking)
 • 29/10/2020 t.e.m. 27/11/2020 - Grasheideweg 30 - bouwen van een hobbystal - (OV202000709 bekendmaking)
 • 29/10/2020 t.e.m. 27/11/2020 - Langstraat tussen huis nr 41 en 41B - verkaveling in 2 kavels open bebouwing - (OV202000710 bekendmaking)
 • 29/10/2020 t.e.m. 27/11/2020 - Biekorfstraat 28A - bouwen van een tuinhuis - (OV202000718 bekendmaking)
 • 05/11/2020 t.e.m. 04/12/2020 - Slootstraat 7 - afbraak van 7 bedrijfsgebouwen en een mestsilo, bouwen van loods-rundveestal, aanleggen van afspuitplaats, hernieuwing en verandering exploitatie van landbouwbedrijf - (OV202000656 bekendmaking)
 • 05/11/2020 t.e.m. 04/12/2020 - Biekorfstraat 28 B - bouwen van vrijstaande eengezinswoning - (202000701 bekendmaking)
 • 05/11/2020 t.e.m. 04/12/2020 - Pelgrimhofstraat 8 - restauratie van voormalige conciërgewoning, beschermd monument - (OV 202000704 bekendmaking)
 • 19/11/2020 t.e.m. 18/12/2020 - Collegestraat 39 - bouwen van 2 ééngezinswoningen en 2 tweewoonsten - (OV202000706 bekendmaking)
 • 23/11/2020 t.e.m. 22/12/2020 - Heerweg 54 A - bouwen van loods voor para-agrarische activiteiten - (OV202000697 bekendmaking)
 • 26/11/2020 t.e.m. 25/12/2020 - Oude Mechelbaan 34 B - functiewijziging en verbouwen naar woning met kinderopvang - (OV202000693 bekendmaking)

 

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen