Lopende openbare onderzoeken

Noodbesluit omgevingsvergunning
De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. 

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60.

Het besluit van de Vlaamse Regering vind je hier.

Welk die maatregelen zijn vind je in detail besproken hier. 

 Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen: 

 • 05/05/2020 t.e.m. 03/06/2020 - l'Abeillestraat 14 - bouwen van eengezinswoning met zwembad en bijgebouw - (OV202000255 bekendmaking)
 • 05/05/2020 t.e.m. 11/05/2020 - Bosweg 6 - aanvraag voor groepspraktijk - (OV201900754 bekendmaking)
 • 05/05/2020 t.e.m. 11/05/2020 - Moerstraat 66 - bouwen van halfopen woning met carport - (OV201900760 bekendmaking)
 • 05/05/2020 t.e.m. 11/05/2020 - Hollandstraat 10 - bouwen van tuinhuis - (OV202000059 bekendmaking)
 • 05/05/2020 t.e.m. 11/05/2020 - Rechtestraat 2 en 4 - verandering van melkveebedrijf door uitbreiding en wijziging - (OV202000101 bekendmaking)
 • 05/05/2020 t.e.m. 11/05/2020 - Elsschot 25 - bouwen van eengezinswoning - (OV202000057 bekendmaking)
 • 05/05/2020 t.e.m. 11/05/2020 - Kasteelstraat 19 en 19a - verkavelen in 2 kavels voor gekoppelde bebouwing - (OV202000051 bekendmaking)
 • 05/05/2020 t.e.m. 26/05/2020 - Kerkstraat 127 - verkaveling in 2 kavels gekoppeld en 1 kavel vrijstaande bebouwing na sloop van alle bebouwing - (OV201900327 bekendmaking)
 • 07/05/2020 t.e.m. 11/05/2020 - Paanhuisstraat 8 - regulariseren carport bij halfopen woning - (OV202000047 bekendmaking)
 • 07/05/2020 t.e.m. 20/05/2020 - Neetweg 2B - bouwen van vrijstaande woning en bijgebouw, aanleggen zwembad, vellen van bomen - (OV202000096 bekendmaking)
 • 07/05/2020 t.e.m. 20/05/2020 - Halfstraat 41 - bouwen van vrijstaande eengezinswoning met carport in zijtuinstrook - (OV202000093 bekendmaking)
 • 07/05/2020 t.e.m. 20/05/2020 - Elsschot 4 - bouwen van garage - (OV202000092 bekendmaking)
 • 07/05/2020 t.e.m. 20/05/2020 - Dorpsstraat 107 - verbouwen winkelpand tot 3 appartementen met garages - (OV202000069 bekendmaking)
 • 07/05/2020 t.e.m. 20/05/2020 - Heerweg - verkaveling in 4 kavels voor vrijstaande bebouwing - (OV202000058 bekendmaking)
 • 07/05/2020 t.e.m. 20/05/2020 - Kerselaarlaan 7 - wijziging verkaveling naar 3 kavels gesloten bebouwing en 1 halfopen bebouwing na sloop huis - (OV202000055 bekendmaking)
 • 07/05/2020 t.e.m. 20/05/2020 - 's Gravenhagestraat 44 - bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen - (OV202000052 bekendmaking)
 • 07/05/2020 t.e.m. 05/06/2020 - Impulsstraat 5 - inrichten van schietstanden in bestaand industriegebouw - (OV202000268 bekendmaking)
 • 07/05/2020 t.e.m. 05/06/2020 - Westerlosesteenweg en Heistseweg - aanvraag voor bronbemaling - (OV202000172 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 20/05/2020 - Oude Godstraat 19C, 19D, 19E - verkavelen in 3 kavels voor gesloten eengezinswoningen - (OV202000095 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 29/05/2020 - Kleine Braamstraat 2 - verkavelen in 2 kavels voor open bebouwing - (OV202000044 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 29/05/2020 - Schrieksesteenweg/Goorweg - aanleggen van publieke parking en trage weg - (OV202000140 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 29/05/2020 - Schildenstraat 6 - bouwen van eengezinswoning - (OV202000106 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 29/05/2020 - Hooiweg - verkavelen in 3 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen - (OV202000105 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 09/06/2020 - Pompoenstraat 4 - verkavel in 2 kavels voor halfopen en 1 kavel voor gesloten bebouwing na sloop van alle bestaande bebouwing - (OV202000126 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 09/06/2020 - Werftsesteenweg 42A - bouwen van eengezinswoning met bijgebouw - (OV202000114 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Rechtestraat 7 - verkavelen in 1 kavel voor vrijstaande eengezinswoning - (OV202000137 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Winterstraat 56 - bouwen van eengezinswoning en bijgebouw - (OV2020000270 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - De Loecht 21 - bouwen van halfopen eengezinswoning met carport in zijtuin - (OV202000266 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Witte Gracht 71-73 - verkavelen in 2 kavels voor open bebouwing - (OV202000238 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Sint-Jozefstraat - bouwen van buurtzorghuis met fietsenberging - (OV202000200 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Oude Liersebaan 68 - verkavelen in 2 kavels voor gekoppelde bebouwing - (OV202000175 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Kleistraat - verkavelen in 4 kavels gegroepeerde bebouwing en wegenaanleg - (OV202000163 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Zonnedauwlei 2 - verkavelen in 2 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen - (OV202000162 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Grote Braamstraat 47D - bouwen van vrijstaande eengezinswoning - (OV202000149 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Isschotweg 10C - bouwen van houten carport - (OV202000147 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Knotwilgenweg - gedeeltelijke inname loods, aanleg wasplaats en plaatsen van containers en materiaal - (OV202000145 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Langstraat 43 - verkaveling in 1 kavel vrijstaande en 1 kavel gekoppelde bebouwing na sloop bestaande bebouwing - (OV202000122 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 12/06/2020 - Broekmansstraat 123 en 123A - verkavelen in 1 kavel open bebouwing - (OV202000121 bekendmaking)
 • 14/05/2020 t.e.m. 13/06/2020 - Plasstraatje 18 - verkaveling in 1 kavel voor open bebouwing - (OV202000228 bekendmaking)
 • 19/05/2020 t.e.m. 17/06/2020 - Liersesteenweg 59 - functiewijziging naar eengezinswoning - (OV202000262 bekendmaking)
 • 19/05/2020 t.e.m. 17/06/2020 - Kapelstraat 19B - aanbouwen van veranda en pergola + regularisatie verhardingen - (OV202000248 bekendmaking)
 • 19/05/2020 t.e.m. 17/06/2020 - Leeuweriklaan 5 - bouwen carport - (OV202000263 bekendmaking)
 • 28/05/2020 t.e.m. 26/06/2020 - Kloosterstraat 3, 5, 7, 9 - ontdubbelen van appartementen op niveau 4 en 5, wijziging van de gevels op niveau 4 en 5, regularisatie van het wijzigen van de draagstructuur, de vloerpassen en de kroonlijsthoogte van blok B - (OV202000185 bekendmaking)
 • 28/05/2020 t.e.m. 26/06/2020 - Paul Van Roosbroecklaan 18 bus 1, 2, 3 - bouwen van een halfopen meergezinswoning met 3 wooneenheden - (OV202000226 bekendmaking)
 • 28/05/2020 t.e.m. 26/06/2020 - Hulshoutsesteenweg 2 - verbouwen van woning naar vakantielogies met kantoor, regulariseren aanbouw, functiewijziging van bijgebouw naar woningbijgebouw en bouwen hobbystal - (OV202000245 bekendmaking)
 • 28/05/2020 t.e.m. 26/06/2020 - Kloosterstraat 3, 5, 7, 9 - regularisatie van wijzigingen in de 4 woonblokken en terreinaanleg - (OV202000265 bekendmaking)
 • 28/05/2020 t.e.m. 26/06/2020 - Nieuwstraat 28 - nieuwbouw vrijstaande meergezsinwoning met carport en tuinhuis - (OV2020298 bekendmaking)
 • 28/05/2020 t.e.m. 26/06/2020 - Zijweg Grote Braamstraat - verkavelen in 1 kavel voor open bebouwing van eengezinswoning - (OV202000301 bekendmaking)
 • 28/05/2020 t.e.m. 26/06/2020 - Maria Coolstraat 42 - verkavelen in 1 kavel voor open bebouwing voor vrijstaande eengezinswoning - (OV202000312 bekendmaking)
 • 28/05/2020 t.e.m. 26/06/2020 - Witte Gracht 13 - verkavelen in 2 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen - (OV202000315 bekendmaking)
 • 04/06/2020 t.e.m. 03/07/2020 - Meylemansstraat 12, 6 en 8 - afbraak woningen en bouwen van een meergezinswoning - (OV202000311 bekendmaking)
 • 04/06/2020 t.e.m. 03/07/2020 - Wiekevorstse-Goorweg zn - verdere exploitatie opstijg- en landingsplaats voor modelvliegtuigen - (OV202000374 bekendmaking)
 • 04/06/2020 t.e.m. 03/07/2020 - Heestenweg 35D - bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw - (OV202000334 bekendmaking)
 • 04/06/2020 t.e.m. 03/07/2020 - Leuvensebaan (links van huis nr 82) - verkaveling in 4 kavels vrijstaande bebouwing - (OV202000330 bekendmaking)

 

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen