Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen:

 • 08/11/2018 t.e.m. 08/12/2018 - Dorelarelei 3 - bouwen van een ééngezinswoning - (OV 201800472 bekendmaking + ontwerp)
 • 08/11/2018 t.e.m. 08/12/2018 - Kleine Steenweg 155A - verbouwen en uitbreiden ééngezinswoning (deels zonevreemd) - (OV 201800481 bekendmaking + ontwerp)
 • 08/11/2018 t.e.m. 08/12/2018 - Bossestraat 11 - verbouwen van een ééngezinswoning - (OV 201800492 bekendmaking + ontwerp)
 • 08/11/2018 t.e.m. 08/12/2018 - Heidestraat zn - bouwen van een vakantiewoning - (OV 201800471 bekendmaking + ontwerp)
 • 08/11/2018 t.e.m. 08/12/2018 - Liersesteenweg 98A - bestemmingswijziging + verfraaien voorgevel en inrichten toonpark - (OV 201800486 bekendmaking + ontwerp)
 • 08/11/2018 t.e.m. 08/12/2018 - Wuytjesstraat 23 en 23A - slopen bestaande bebouwing, herverdelen van percelen en verkavelen in twee loten voor open bebouwing - (OV 201800489 bekendmaking + ontwerp)
 • 15/11/2018 t.e.m. 15/12/2018 - Elsschot 26 - bouwen van een woning - (OV 201800498 bekendmaking + ontwerp)
 • 15/11/2018 t.e.m. 15/12/2018 - Lavendelheide 2A - aanleggen van een tuin - (OV 201800494 bekendmaking + ontwerp)
 • 20/11/2018 t.e.m. 20/12/2018 - Hogeheide 2 - plaatsen bovengrondse propaantank van 1600L - (OV 201800500 bekendmaking + ontwerp)
 • 22/11/2018 t.e.m. 22/12/2018 - Blindejennestraat - verkavelen van grond in 4 loten voor gekoppelde bebouwing - (OV 201800505 bekendmaking + ontwerp)
 • 22/11/2018 t.e.m. 22/12/2018 - Schoolstraat 20 - restauratie van de gevel en het dak en vervangen van de bestaande veranda door een nieuwe aanbouw - (OV 201800512 bekendmaking + ontwerp)
 • 22/11/2018 t.e.m. 22/12/2018 - Mollehoefweg 9 - bouwen vrijstaande ééngezinswoning - (OV bekendmaking + ontwerp)
 • 26/11/2018 t.e.m. 26/12/2018 - Denis Verschuerenstraat 14 - bouwen van een tuinhuis - (OV 201800514 bekendmaking + ontwerp)
 • 29/11/2018 t.e.m. 29/12/2018 - Kapellei 11 - bouwen ééngezinswoning na sloop bestaande woning - (OV 201800516 bekendmaking + ontwerp)
 • 29/11/2018 t.e.m. 29/12/2018 - Herentalsesteenweg 9 - verbouwen van een ééngezinswoning - (OV 201800524 bekendmaking + ontwerp)
 • 29/11/2018 t.e.m. 29/12/2018 - Broekstraat 83A - bouwen van stallen - (OV 201800528 bekendmaking + ontwerp)
 • 29/11/2018 t.e.m. 29/12/2018 - Karel Govaertsstraat 32 - bouwen van een tuinhuis (OV 201800527 bekendmaking + ontwerp)
 • 29/11/2018 t.e.m. 29/12/2018 - Werftsesteenweg 29 en 29A - bijstellen verkaveling loten 5 en 6 - (OV 201800526 bekendmaking + ontwerp)
 • 06/12/2018 t.e.m. 05/01/2019 - Misweg 3B - exploitatie van een inrichting voor houtbewerking - (OV 201800531 bekendmaking + ontwerp)
 • 06/12/2018 t.e.m. 05/01/2019 - Broekmansstraat 35B - bouwen van een vrijstaand bijgebouw (OV 201800538 bekendmaking + ontwerp)
 • 06/12/2018 t.e.m. 05/01/2019 - afd. 1, sectie K, nr. 666E - bouwen meergezinswoning (23 woonunits) in 2 bouwvolumes met ondergrondse parkeergarage (OV 201800540 bekendmaking + ontwerp)
 • 07/12/2018 t.e.m. 06/01/2019 - Industriepark 8 - uitbreiding en wijziging van een inrichting voor opslag en productie van chemicaliën - (OV 201800368 bekendmaking + ontwerp)
 • 13/12/2018 t.e.m. 12/01/2019 - Brekelingen 1 - regularisatie zonevreemde woning - (OV 201800550 bekendmaking + ontwerp)
 • 13/12/2018 t.e.m. 12/01/2019 - Herentalsesteenweg 70 - bouwen van een bijenhal - (OV 201800574 bekendmaking + ontwerp)
 • 13/12/2018 t.e.m. 12/01/2019 - Bergstraat 55-Meylemansstraat 2 - verbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning - (OV 201800545 bekendmaking + ontwerp)
 • 13/12/2018 t.e.m. 12/01/2018 - Kriekenstraat 5 - aanvraag bijgebouw - (OV 201800581 bekendmaking + ontwerp)


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Contactinformatie