Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen: 

 • 14/11/2019 t.e.m. 13/12/2019 - Gommerijnstraat 41A - afsplitsen van één kavel voor de oprichting van een vrijstaande eengezinswoning - (OV201900566 bekendmaking)
 • 14/11/2019 t.e.m. 13/12/2019 - Hoge Brugstraat - verkaveling in 10 kavels halfopen en 3 kavels gesloten bebouwing met wegenaanleg - (OV201900571 bekendmaking)
 • 14/11/2019 t.e.m. 13/12/2019 - Gommerijnstraat 87E - bouw van een vrijstaande eengezinswoning - (OV 201900595 bekendmaking)
 • 14/11/2019 t.e.m. 13/12/2019 - Grasheideweg 51 - verbouwen van een zonevreemde woning - (OV201900575 bekendmaking)
 • 14/11/2019 t.e.m. 13/12/2019 - Paul Van Roosbroecklaan 18 - bouwen van een meergezinswoning - (OV201900585 bekendmaking)
 • 18/11/2019 t.e.m. 17/12/2019 - Beukenlaan 4 - bouwen van eengezinswoning met bijgebouw, nivelleren en kappen bomen - (OV201900509 bekendmaking)
 • 21/11/2019 t.e.m. 20/12/2019 - Grote Braamstraat 31 - verkaveling in 1 kavel open bebouwing - (OV201900572 bekendmaking)
 • 28/11/2019 t.e.m. 27/12/2019 - Noordstraat 34B en 34C - bijstellen verkaveling door wijziging perceelsgrenzen en voorschriften - (OV201900561 bekendmaking)
 • 28/11/2019 t.e.m. 27/12/2019 - Werftsesteenweg 85B - bouwen van vrijstaande eengezinswoning - (OV201900581 bekendmaking)
 • 28/11/2019 t.e.m. 27/12/2019 - Notelaarlei 9 - bouwen van halfopen eengezinswoning - (OV201900582 bekendmaking)
 • 28/11/2019 t.e.m. 27/12/2019 - Oude Mechelbaan 36 - bouwen van twee halfopen eengezinswoningen - (OV201900597 bekendmaking)
 • 28/11/2019 t.e.m. 27/12/2019 - Broekstraat 50 - afbraak en herbouw woning en bijgebouwen, kappen van bomen - (OV201900613 bekendmaking)
 • 28/11/2019 t.e.m. 27/12/2019 - Vinkenlaan tussen 6 en 8 - verkaveling in 2 kavels gekoppelde bebouwing - (OV201900624 bekendmaking)
 • 29/11/2019 t.e.m. 28/12/2019 - Spekstraat en Hoekweg - verkaveling in 2 kavels open bebouwing - (OV201900614 bekendmaking)
 • 29/11/2019 t.e.m. 28/12/2019 - Averegtenlaan 17 - verkaveling in 1 kavel open bebouwing - (OV201900625 bekendmaking)
 • 05/12/2019 t.e.m. 03/01/2020 - Hallaarstraat 51B - regularisatie terreinprofiel en vloerpas - (OV201900558 bekendmaking)
 • 05/12/2019 t.e.m. 03/01/2020 - Stationsstraat 19, 21 en Spoorwegstraat 2B, 2C - bouwen van 2 nieuwbouw appartementsgebouwen met 22 woongelegenheden, ondergrondse parkeerplaatsen, een bijgebouw voor toegang tot de parkeerplaatsen en een fietsenstalling na slopen van bestaande bebouwing - (OV201900588 bekendmaking)
 • 05/12/2019 t.e.m. 03/01/2020 - Hulshoutsesteenweg 17 - renovatie en uitbreiding hoeve - (OV201900615 bekendmaking)
 • 05/12/2019 t.e.m. 03/01/2020 - Haagstraat 27D - bouwen van weekendverblijf - (OV201900630 bekendmaking)
 • 05/12/2019 t.e.m. 03/01/2020 - Radiatorstraat 1 - bouwen van halfopen eengezinswoning - (OV201900631 bekendmaking)
 • 05/12/2019 t.e.m. 03/01/2020 - Hoekweg 1 - bouwen van halfopen eengezinswoning - (OV201900641 bekendmaking)
 • 12/12/2019 t.e.m. 10/01/2020 - Schellendijk 46 - aanvraag voor bouwen van een ééngezinswoning (halfopen) - (OV201900635 bekendmaking)
 • 12/12/2019 t.e.m. 10/01/2020 - Broekstraat 15A - aanvraag voor bouwen van een ééngezinswoning (halfopen) - (OV201900636 bekendmaking)
 • 12/12/2019 t.e.m. 10/01/2020 - Stationsstraat 91 - verbouwing gesloten bebouwing - (OV201900656 bekendmaking)
 • 12/12/2019 t.e.m. 10/01/2020 - Linieberg 5 en 5A - aanvraag voor verkaveling in 2 kavels open bebouwing - (OV201900660 bekendmaking)
 • 19/12/2019 t.e.m. 17/01/2020 - Jaarmarktstraat 34C - aanvraag samenvoegen van 2 kavels tot 1 bouwkavel - (OV201900665 bekendmaking)


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen