Lopende openbare onderzoeken

Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. 
Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60.

Het besluit van de Vlaamse Regering vind je hier.

Welk die maatregelen zijn vind je in detail besproken hier. 

 Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen: 

 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Bosweg 6 - regularisatie groepspraktijk Heist-Goor - (OV201900754 bekendmaking)
 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Moerstraat 66 - bouwen van halfopen woning met carport - (OV201900760 bekendmaking)
 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Paanhuisstraat 8 - regulariseren carport bij halfopen bebouwing - (OV202000047 bekendmaking)
 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Kasteelstraat 19 en 19 A - verkavelen in 2 kavels voor gekoppelde bebouwing - (OV202000051 bekendmaking)
 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Elsschot 25 - bouwen van eengezinswoning - (OV202000057 bekendmaking)
 • 27/02/2020 t.e.m. 27/03/2020 - Hollandstraat 10 - bouwen van tuinhuis - (OV202000059 bekendmaking)
 • 28/02/2020 t.e.m. 28/03/2020 - Rechtestraat 2 en 4 - verandering melkveebedrijf door uitbreiding en wijziging - (OV202000101 bekendmaking)
 • 05/03/2020 t.e.m. 03/04/2020 - 's Gravenhagestraat 42 en 44 - bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen - (OV202000052 bekendmaking)
 • 05/03/2020 t.e.m. 03/04/2020 - Dorpsstraat 107 - verbouwen van winkelpand tot 3 appartementen met garages - (OV202000069 bekendmaking)
 • 05/03/2020 t.e.m. 03/04/2020 - Kerselaarlaan 5 en 7 - wijzigen van verkaveling naar 3 kavels voor gesloten bebouwing en 1 kavel voor halfopen bebouwing na sloop van woning - (OV202000055 bekendmaking)
 • 05/03/2020 t.e.m. 03/04/2020 - Heerweg - verkavelen in 4 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen - (OV202000058 bekendmaking)
 • 05/03/2020 t.e.m. 03/04/2020 - Elsschot 4 - bouwen van garage - (OV202000092 bekendmaking)
 • 05/03/2020 t.e.m. 03/04/2020 - Halfstraat 41 - bouwen van vrijstaande eengezinswoning met carport in de zijtuinstrook - (OV202000093 bekendmaking
 • 05/03/2020 t.e.m. 03/04/2020 - Oude Godstraat 19C, 19D, 19E - verkavelen in 3 kavels voor gesloten eengezinswoningen - (OV202000095 bekendmaking)
 • 05/03/2020 t.e.m. 03/04/2020 - Neetweg 2B - bouwen van vrijstaande woning en bijgebouw - (OV202000096 bekendmaking)
 • 11/03/2020 t.e.m. 09/04/2020 - Schildenstraat 6 - bouwen van eengezinswoning - (OV202000106 bekendmaking)
 • 12/03/2020 t.e.m. 10/04/2020 - Hooiweg - verkavelen in 3 kavels voor vrijstaande eengezinswoning - (OV202000105 bekendmaking)
 • 12/03/2020 t.e.m. 10/04/2020 - Schrieksesteenweg/Goorweg - aanleggen van publieke parking en trage weg - (OV202000140 bekendmaking)
 • 12/03/2020 t.e.m. 10/04/2020 - Kleine Braamstraat 2 - verkavelen in 2 kavels open bebouwing na sloop alle bestaande bebouwing - (OV202000044 bekendmaking)
 • 16/03/2020 t.e.m. 14/04/2020 - Kerkstraat 127 - verkavelen in 2 kavels voor gekoppelde bebouwing na sloop van alle bebouwing - (OV201900327 bekendmaking)
 • 19/03/2020 t.e.m. 17/04/2020 - Pompoenstraat 4 - verkavelen in 2 kavels voor halfopen en 1 kavel voor gesloten bebouwing na sloop van alle bestaande bebouwing (OV202000126 bekendmaking)
 • 19/03/2020 t.e.m. 17/04/2020 - Werftsesteenweg 42A - bouwen van eengezinswoning met bijgebouw (OV202000114 bekendmaking)
 • 26/03/2020 t.e.m. 24/04/2020 - Rechtestraat - verkaveling in 1 kavel geschikt voor een vrijstaande eengezinswoning - (OV202000137 bekendmaking)
 • 25/03/2020 t.e.m. 23/04/2020 - Westerlosesteenweg - bronbemaling - (OV202000172 bekendmaking)
 • 26/03/2020 t.e.m. 24/04/2020 - Broekmansstraat 123A - verkaveling in 1 kavel geschikt voor een vrijstaande eengezinswoning - (OV202000121 bekendmaking)
 • 26/03/2020 t.e.m. 24/04/2020 - Langstraat 43 - verkaveling in 1 kavel vrijstaande en 1 kavel gekoppelde bebouwing na sloop van alle bebouwing - (OV202000122 bekendmaking)
 • 26/03/2020 t.e.m. 24/04/2020 - Grote Braamstraat 47D - bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - (OV202000149 bekendmaking)
 • 26/03/2020 t.e.m. 24/04/2020 - Isschotweg 10C - bouwen van een houten carport - (OV202000147 bekendmaking)
 • 26/03/2020 t.e.m. 24/04/2020 - Moerenloopstraat 63 - bouwen van een tuinhuis met luifel - (OV202000146 bekendmaking)
 • 25/03/2020 t.e.m. 23/04/2020 - Hermelijn 18A - bouwen van een garage - (OV202000049 bekendmaking)


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen