Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen:

 • 23/08/2018 t.e.m. 22/09/2018 - Lostraat 2 en Oude Godstraat 54 te 2220 Heist-op-den-Berg - bouwen meergezinswoning (OV 201800273 bekendmaking + ontwerp)
 • 23/08/2018 t.e.m. 22/09/2018 - Mechelsesteenweg 12 te 2220 Heist-op-den-Berg - overdekken van bestaande parkings en oprichten nieuwe fietsenberging (OV 201800334 bekendmaking + ontwerp)
 • 23/08/2018 t.e.m. 22/09/2018 - Waterlees 3 te 2220 Heist-op-den-Berg - regularisatie van een zonevreemde woning (OV 201800343 bekendmaking + ontwerp)
 • 23/08/2018 t.e.m. 22/09/2018 - Struikheide te 2221 Booischot - bouwen hoogspanningscabine na afbraak bestaande (OV 201800362 bekendmaking + ontwerp)
 • 23/08/2018 t.e.m. 22/09/2018 - Ter Laken 38B te 2221 Booischot - bouwen ééngezinswoning met bijgebouw (OV 201800364 bekendmaking + ontwerp)
 • 30/08/2018 t.e.m. 29/09/2018 - Liersesteenweg 101 te 2220 Heist-op-den-Berg - verbreden oprit en overwelving baangracht (OV 201800315 bekendmaking + ontwerp)
 • 30/08/20418 t.e.m. 29/09/2018 - Boudewijnlaan 40 te 2220 Heist-op-den-Berg - bouwen van een meergezinswoning met 7 appartementen en een bijgebouw na het slopen van  alle bestaande bebouwing (OV 201800331 bekendmaking + ontwerp)
 • 30/08/2018 t.e.m. 29/09/2018 - Cederstraat 1,5,7,9,10,11,12,13,15,17,19 en Eugeen Woutersstraat 7 en 9 te 2220 Heist-op-den-Berg - vervangingsbouw van 13 woningen (OV 201800347 bekendmaking + ontwerp)
 • 30/08/2018 t.e.m. 29/09/2018 - Schaliehoevestraat 76E te 2220 Heist-op-den-Berg - bouwen ééngezinswoning met bijgebouw (OV 201800367 bekendmaking + ontwerp)
 • 04/09/2018 t.e.m. 04/10/2018 - Hallaarstraat 51B te 2222 Heist-op-den-Berg - bijstellen verkaveling : wijzigen strook voor bijgebouwen (OV 201800372 bekendmaking + ontwerp)
 • 06/09/2018 t.e.m. 06/10/2018 - Halfstraat 62 - Kasteelstraat 29A, 31, 33, 35 - groepswoningproject met 7 woningen (Kerkbossenpark fase 2) - (OV 201800297 bekendmaking + ontwerp)
 • 06/09/2018 t.e.m. 06/10/2018 - Bossestraat 52 - wijzigen raamopeningen in voorgevel + isoleren woning (OV 201800385 bekendmaking + ontwerp)
 • 13/09/2018 t.e.m. 13/10/2018 - Herentalsesteenweg 93 - bouwen vrijstaande ééngezinswoning na sloop van alle bestaande bebouwing en kappen van enkele bomen (OV 201800388 bekendmaking + ontwerp)
 • 13/09/2018 t.e.m. 13/10/2018 - Bredestraat 67, 69 en 71 - verkavelen van grond in 3 kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen (OV 201800381 bekendmaking + ontwerp)
 • 13/09/2018 t.e.m. 13/10/2018 - Schaliehoevestraat 39 en 39A - bouwen van 2 halfopen ééngezinswoningen waarvan 1 met kapsalon (OV 201800393 bekendmaking + ontwerp)
 • 13/09/2018 t.e.m. 13/10/2018 - L. Carréstraat 10 - verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning tot zorgwoning (OV 201800389 bekendmaking + ontwerp)
 • 19/09/2018 t.e.m. 19/10/2018 - Hollestraat 43 - exploitatie van een inrichting voor het houden van honden (OV 201800410 bekendmaking + ontwerp)
 • 20/09/2018 t.e.m. 20/10/2018 - Rode Kruisstraat 1 - plaatsen van een omheining (OV 201800398 bekendmaking + ontwerp)


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Contactinformatie