Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen: 

 • 19/12/2019 t.e.m. 17/01/2020 - Jaarmarktstraat 34C - aanvraag samenvoegen van twee kavels tot een bouwkavel - (OV201900665 bekendmaking)
 • 19/12/2019 t.e.m. 17/01/2020 - Mispelaarweg 9 - verkaveling in een kavel open bebouwing - (OV201900618 bekendmaking)
 • 19/12/2019 t.e.m. 17/01/2020 - Broekstraat 76 A - functiewijziging, kapvergunning, verharding - (OV201900657 bekendmaking)
 • 19/12/2019 t.e.m. 17/01/2020 - Eugeen Woutersstraat 45 - aanleggen verhoogd terras met helling voor horecazaak + plaatsen automaat - (OV201900628 bekendmaking)
 • 19/12/2019 t.e.m. 17/01/2020 - Wiekevorst-Dorp 57, 59, 61, 63 - bouwen 12 appartementen met fietsenstalling, afbraak woongelegenheid met handelszaak en overdekte doorrit, verbouwen verdieping 'De Verwant' tot twee appartementen, uitbreiding veranda en berging en regularisatie bureel - (OV201900598 bekendmaking)
 • 23/12/2019 t.e.m. 21/01/2020 - Kwadenplasstraat 13 - verbouwen van een bestaande woning - (OV201900600 bekendmaking)
 • 26/12/2019 t.e.m. 24/01/2020 - Hooiweg 20 A - bouwen van eengezinswoning met tuinberging - (OV201900686 bekendmaking)
 • 26/12/2019 t.e.m. 24/01/2020 - Diepestraat 8 - bouwen van eengezinswoning - (OV201900667 bekendmaking)
 • 26/12/2019 t.e.m. 24/01/2020 - Spekstraat 56 A - bouwen van eengezinswoning - (OV201900676 bekendmaking)
 • 26/12/2019 t.e.m. 24/01/2020 - afdeling 6, sectie D, perceel 108 D - regularisatie verharding en tuinpoort (OV201900691 bekendmaking)
 • 8/01/2020 t.e.m. 6/02/2020 - Pleinstraat 18 - verdere exploitatie en wijziging tankstation - (OV201900695 bekendmaking)
 • 9/01/2020 t.e.m. 7/02/2020 - Hogeheide 7 - regularisatie woning bij paardenpension - (OV201900698 bekendmaking)
 • 9/01/2020 t.e.m. 7/02/2020 - Werftsesteenweg - sloop van 4 woningen met bijgebouwen, nieuwbouw groepswoningen en 6 appartementen, bijgebouwen en parkings - (OV201900687 bekendmaking)
 • 16/01/2020 t.e.m. 14/02/2020 - Schaliehoevestraat 54 - verkaveling in 3 kavels open bebouwing na sloop woning en gedeelte van serre - (OV201900684 bekendmaking)
 • 16/01/2020 t.e.m. 14/02/2020 - Negenbunders 2C en 2D - verkaveling in 2 kavels voor gekoppelde bebouwing - (OV201900688 bekendmaking)
 • 16/01/2020 t.e.m. 14/02/2020 - Raamstraat 5A - regularisatie van een bijgebouw, verharding en tuinpoort - (OV201900703 bekendmaking)
 • 16/01/2020 t.e.m. 14/02/2020 - Hooiweg 21 C - bouwen van vrijstaande eengezinswoning - (OV201900709 bekendmaking)
 • 16/01/2020 t.e.m. 14/02/2020 - Lostraat 40 A, 40 B bus 1, 40 B bus 2 - bouwen van kantoor met 2 appartementen - (OV201900710 bekendmaking)
 • 16/01/2020 t.e.m. 14/02/2020 - Bevelsesteenweg 5 - verkaveling in een kavel gekoppelde bebouwing - (OV201900718 bekendmaking)
 • 17/01/2020 t.e.m. 15/02/2020 - Stationsstraat 91 - verbouwen van gesloten bebouwing - (OV201900656 bekendmaking)


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen