Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg na telefonische afspraak (015 23 74 00).

Op www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan je ook beperkte informatie bekijken over de aanvraag.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen vind je opwww.volvanwater.be - info

 • 01/07/2021 t.e.m. 30/07/2021 - Spaanderstraat 12 - bouwen van een poolhouse en aanleg zwembad - (OV202100385 bekendmaking)
 • 01/07/2021 t.e.m. 30/07/2021 - Bossestraat 7A - bouwen van een ééngezinswoning - (OV202100395 bekendmaking)
 • 01/07/2021 t.e.m. 30/07/2021 - Kwadenplasstraat 16 - verkaveling in 2 kavels open bebouwing na sloop van alle bebouwing - (OV202100358 bekendmaking)
 • 01/07/2021 t.e.m. 30/07/2021 - Pleinstraat 12A - bijstelling verkaveling, uitbreiding bouwstrook lot 2 - (OV202100392 bekendmaking)
 • 01/07/2021 t.e.m. 30/07/2021 - Breeven 2 - verkaveling in 2 kavels gekoppelde en 2 kavels gesloten bebouwing - (OV202100399 bekendmaking)
 • 01/07/2021 t.e.m. 30/07/2021 - hoek Lauwrijkstraat-Leuvensebaan - verkaveling in 6 kavels open bebouwing - (OV202100315 bekendmaking)
 • 01/07/2021 t.e.m. 30/07/2021 - Gildestraat 15 - bouwen van een garage - (OV202100362 bekendmaking)
 • 01/07/2021 t.e.m. 30/07/2021 - Graanweg 7 - functiewijziging met verbouwing en uitbreiding: wonen naar kinderdagverblijf - (OV202100355 bekendmaking)
 • 08/07/2021 t.e.m. 06/08/2021 - Hof van Riemenstraat 7 - bouwen van bijgebouw - (OV202100387 bekendmaking)
 • 08/07/2021 t.e.m. 06/08/2021 - Liersesteenweg 68 - verbouwen van tuincentrum, plaatsen van tijdelijke opslag tijdens verbouwingswerken en verleggen en vergroten bufferbekken - (OV202100401 bekendmaking)
 • 08/07/2021 t.e.m. 06/08/2021 - Kapelledijk 18 - bouwen van eengezinswoning - (OV202100402 bekendmaking)
 • 08/07/2021 t.e.m. 06/08/2021 - Werftsesteenweg 61 A - verkaveling in 1 kavel vrijstaande bebouwing - (OV202100424 bekendmaking)
 • 08/07/2021 t.e.m. 06/08/2021 - Bruulstraat 27 - verkaveling in 1 kavel open bebouwing - (OV202100425 bekendmaking)
 • 15/07/2021 t.e.m. 13/08/2021 - hoek Mechelbaan-Heistseweg - groepswoningbouw met 8 woningen - (OV202100259 bekendmaking)
 • 15/07/2021 t.e.m. 13/08/2021 - Werftsesteenweg 29D - bouwen van een woning - (OV202100446 bekendmaking)
 • 15/07/2021 t.e.m. 13/08/2021 - Mechelsesteenweg 189 - verbouwen schoolgebouw en regularisatie klascontainer en bergingen - (OV202100304 bekendmaking)
 • 15/07/2021 t.e.m. 13/08/2021 - Hooiweg 56 - regulariseren en oprichten van serres - (OV202100393 bekendmaking)
 • 15/07/2021 t.e.m. 13/08/2021 - Bergstraat 5, 7, 9 - afbraak bestaande gebouwen en bouwen van 2 appartementsgebouwen - (OV202100414 bekendmaking)
 • 15/07/2021 t.e.m. 13/08/2021 - Liersesteenweg vanaf kruispunt Berlaar-Heikant via kruispunt Fabiola tot Wouwerstraat - aanleg fietspad Liersesteenweg, aanleg ovonde en aanleg gemeenteweg voor de ontsluiting van de SPAR-site - (OV202100489 bekendmaking)
 • 22/07/2021 t.e.m. 20/08/2021 - Onze-Lieve-Vrouwstraat 12 - verbouwen en uitbreiden van een woning - (OV202100479 bekendmaking)
 • 22/07/2021 t.e.m. 20/08/2021 - Pachterslei 2C - bouwen van een ééngezinswoning met bijgebouw - (OV202100483 bekendmaking)
 • 22/07/2021 t.e.m. 20/08/2021 - Hopvelden 3A - uitbreiden van een vrijstaand bijgebouw - (OV202100490 bekendmaking)
 • 29/07/2021 t.e.m. 27/08/2021 - Koppenstraat 1 - exploitatie landbouwbedrijf - (OV202100236 bekendmaking)
 • 29/07/2021 t.e.m. 27/08/2021 - Haagstraat zn - bouwen van een manège - (OV202100239 bekendmaking)
 • 29/07/2021 t.e.m. 27/08/2021 - Werftsesteenweg 29D - bouwen van een ééngezinswoning - (OV202100446 bekendmaking)

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

 

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • Gewestelijke      plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening,      leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water,      ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen      van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de      milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse      procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die      invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het      kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de  federale overheid
  • een buurland

Via deze link  https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be  vindt u het portaal vlot terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten (Let op! Voorlopig enkel nog maar Vlaamse en Gewestelijke, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken) waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.