Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan je het volledige dossier raadplegen bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Openbare onderzoeken waterbeheersplannen kan je terugvinden op de website www.volvanwater.be - info

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen: 

 • 16/05/2019 t.e.m. 14/06/2019 - De Loecht 18 t.e.m. 34 - nieuwbouw van 9 sociale ééngezinswoningen met bijhorende bergingen - (OV 201900202 bekendmaking + ontwerp)
 • 16/05/2019 t.e.m. 14/06/2019 - Oude Gendarmeriestraat 27 - afbraak van een woning en bouwen van een meergezinswoning - (OV 201900204 bekendmaking + ontwerp)
 • 16/05/2019 t.e.m. 14/06/2019 - Itegemseweg 123 - verbouwing - (OV 201900218 bekendmaking + ontwerp)
 • 16/05/2019 t.e.m. 14/06/2019 - Herentalsesteenweg 89 - bouwen van een loods - (OV 201900226 bekendmaking + ontwerp)
 • 16/05/2019 t.e.m. 14/06/2019 - Schietboomplein 21 - aanleg van verharding voortuin - (OV 201900230 bekendmaking + ontwerp)
 • 16/05/2019 t.e.m. 14/06/2019 - Schietboomplein 21 - bouwen van een tuinhuis - (OV 201900231 bekendmaking + ontwerp)
 • 23/05/2019 t.e.m. 21/06/2019 - Bergstraat 133A - aanleggen terras - (OV 201900201 bekendmaking + ontwerp)
 • 23/05/2019 t.e.m. 21/06/2019 - Westerlosesteenweg (links naast nr.87) - verkavelen in 2 loten - (OV 201900020 bekendmaking + ontwerp)
 • 23/05/2019 t.e.m. 21/06/2019 - Binderslaan 6-8 - regularisatie bouwen van 2 woningen HOB - (OV 201900243 bekendmaking + ontwerp)
 • 23/05/2019 t.e.m. 21/06/2019 - Populierenhof 13-15-17 - bouwen van 3 ééngezinswoningen - (OV 201900215 bekendmaking + ontwerp)
 • 22/05/2019 t.e.m. 20/06/2019 - Liersesteenweg 173I - exploitatie van keramiekovens - (OV 201900263 bekendmaking)
 • 29/05/2019 t.e.m. 27/06/2019 - Industriepark 30 - bijstellen lozingsnorm kobalt - (OV 201900217 bekendmaking)
 • 30/05/2019 t.e.m. 28/06/2019 - Oude Gendarmeriestraat 43 - bouwen meergezinswoning - (OV 201900225 bekendmaking + ontwerp)
 • 30/05/2019 t.e.m. 28/06/2019 - Meylemansstraat 34 - verbouwen en uitbreiden van een woning - (OV 201900236 bekendmaking + ontwerp)
 • 30/05/2019 t.e.m. 28/06/2019 - Goorweg 14 - extra garagebox/parkeerplaats/wijziging toegang bijgebouw - (OV 201900247 - bekendmaking + ontwerp)
 • 30/05/2019 t.e.m. 28/06/2019 - Oude Godstraat 4 - bouwen dubbele garage - (OV 201900268 - bekendmaking  + ontwerp)
 • 06/06/2019 t.e.m. 05/07/2019 - Pijpelstraat 38 - bouwen van een vrijstaande woning - (OV 201900266 - bekendmaking  + ontwerp)
 • 06/06/2019 t.e.m. 05/07/2019 - Grote Braamstraat (links van nr. 56) - verkaveling in 5 kavels OB - (OV 201900270 - bekendmaking + ontwerp)
 • 06/06/2019 t.e.m. 05/07/2019 - Bevelsesteenweg 101 - plaatsen van een ooivaarsnest - (OV 201900282 - bekendmakingontwerp)
 • 13/06/2019 t.e.m. 12/07/2019 - Rousellestraat 22 - verbouwen van een vrijstaande woning - (OV 201900265 - bekendmaking + ontwerp)
 • 13/06/2019 t.e.m. 12/07/2019 - Roggeveldenstraat 45 - vrijstaande woning met zorgwoning voor rolstoelgebruiker, zwembad en tuinhuis - (OV 201900259 - bekendmaking + ontwerp)
 • 13/06/2019 t.e.m. 12/07/2019 - Kerkstraat 7 - bouwen van een appartementsgebouw met 5 woongelegenheden, parkeerplaatsen onder carport, bergingen en kappen van 3 bomen - (OV 201900278 bekendmaking + ontwerp)


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen

Contactinformatie