Omgevingsvergunningen

Openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten. 

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan het volledige dossier geraadpleegd worden bij Administratie Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Voor volgende dossiers loopt een openbaar onderzoek:

 22/03/2018 t.e.m. 21/04/2018 - Wiekevorstse-Goorweg, 2222 Wiekevorst - wegen- en rioleringswerken (OV 201800078 bekendmaking)

- 22/03/2018 t.e.m. 21/04/2018 - Moerstraat 3, 2221 Booischot - bouwen van een bijgebouw (OV 201800077 bekendmaking + ontwerp)

- 22/03/2018 t.e.m. 21/04/2018 - Ooievaarstraat, 2222 Itegem - bouwen van een paardenstal (OV 201800071 bekendmaking + ontwerp

- 29/03/2018 t.e.m. 28/04/2018 - Broekstraat 56A en 56B, 2220 Hallaar - verkavelen in 2 loten voor halfopen bebouwing (OV 201800056 bekendmaking + ontwerp)

- 29/03/2018 t.e.m. 28/04/2018 - Bredestraat 59, 2223 Schriek - uitbreiden bestaande woning + oprichten nieuw losstaand bijgebouw (OV 201800057 bekendmaking + ontwerp)

- 29/03/2018 t.e.m. 28/04/2018 - Broekstraat 55 A en 55 B, 2220 Hallaar - verkavelen in 2 loten voor halfopen bebouwing (OV 201800061 bekendmaking + ontwerp)

- 29/03/2018 t.e.m. 28/04/2018 - Elzenstraat 14, 2221 Booischot - plaatsen van een tuinhuis en een omheining (OV 201800080 bekendmaking + ontwerp)

- 30/03/2018 t.e.m. 29/04/2018 - Industriepark 49D, 2220 Heist-op-den-Berg - exploiteren van een inrichting voor het opslaan een verwerken van afvalzuren (OV 201800097 bekendmaking + ontwerp)

- 05/04/2018 t.e.m. 05/05/2018 - Liersesteenweg 164A en 164B, 2220 Heist-op-den-Berg - verkavelen in 2 kavels voor vrijstaande bebouwing (OV 201800064 bekendmaking + ontwerp)

- 05/04/2018 t.e.m. 05/05/2018 - Oude Aarschotsebaan 31B-31C-31D-31F, 2221 Booischot - verkavelen in 4 kavels voor gekoppelde bebouwing (OV 201800094 bekendmaking + ontwerp)

- 05/04/2018 t.e.m. 05/05/2018 - Schietboomplein 15-16-17, 2223 Schriek - regularisatie van het vloerpeil van 3 woningen (OV 201800095 bekendmaking + ontwerp)

- 12/04/2018 t.e.m. 12/05/2018 - Liersesteenweg 197, 197A, 199, 2220 Heist-op-den-Berg - aanleggen bezoekersparking voor Medussa (OV 2018035903 bekendmaking + ontwerp)

- 19/04/2018 t.e.m. 19/05/2018 - Leopoldlei tussen 84 en 86, 2220 Hallaar - bouwen van een woonerf met 15 wonngen en een parkeerkelder (OV 201800083 bekendmaking + ontwerp)

- 19/04/2018 t.e.m. 19/05/2018 - Wiekevorstse-Goorweg 18, 2222 Wiekevorst - vervangen van een garagepoort door een raam (OV 201800119 bekendmaking + ontwerp)

Beslissingen


- 06/03/2018 - aktename van de melding van BVBA Grondwerken Johan Millon (voor NV Vageme) voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting omvattende de opslag en mechanische behandeling van afvalstoffen afkomstig van één bouwwerf, met hergebruik van de puingranulaten op hetzelfde bouwperceel - Mechelsesteenweg 46, 2220 Heist-op-den-Berg (201800022 - bekendmaking)

- 27/03/2018 - Omgevingsvergunning aan Centrum Invest voor functiewijziging wooneenheid naar handel - Schrieksesteenweg 40 bus 2 - bekendmaking

- 27/03/2018 - Omgevingsvergunning aan Koen Piette voor het uitbreiden en verbouwen van een woning - Grote Heidestraat 54 - bekendmaking

- 27/03/2018 - Omgevingsvergunning aan Katrien Tobback voor het bouwen van een woning - Hoekweg 1E - bekendmaking

- 03/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Geert Volckaerts voor het egaliseren van de tuin - Kleine Raamstraat 9 - bekendmaking

- 03/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Sofie Tobback voor het bouwen van een woning - Hoekweg 1D - bekendmaking

- 03/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Biesmans Chanel voor het verbouwen en uitbreiden van een halfopen ééngezinswoning - Mechelaars 23 - bekendmaking

- 03/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Bosmans Pascal voor het kaleien van de voorgevel - Binnenweg 11 - bekendmaking

- 03/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Maria Van den Bosch voor het slopen van een loods - Mechelaars 13 - bekendmaking

- 03/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Tom De Preter voor het bouwen van een woning met bijgebouw - Hallaarstraat 53 - bekendmaking

- 03/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Gommers-Eyckmans voor het verbouwen en uitbreiden van een woning - Westmeerbeeksesteenweg 46 - bekendmaking

- 03/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Verhaegen Kelly voor het oprichten van een bijgebouw - Bosweg 33 - bekendmaking

- 04/04/2018 - Omgevingsvergunning verleend op 01/03/2018 aan NV De Neef voor de opslag van chemische stoffen in een loods - Industriepark 8 - Beslissing ter inzage vanaf 05/04/2018 tot en met 04/05/2018 bij gemeentelijke dienst Leefomgeving - bekendmaking

- 10/04/2018 - Aktename door de gewestelijke omgevingsambtenaar van 30 maart 2018 van de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit door NV DCA voor een bronbemaling in functie van rioleringswerken met inrichtingsnummer 20180307-0052 langs de Morkhovenseweg, Wiekevorst-Dorp en Louis Van Bauwelstraat te Wiekevorst - bekendmaking

- 11/04/2018 - Omgevingsvergunning aan de heer Alfons Schellens, Pelgrimhofstraat 1 te 2220 Heist-op-den-Berg verleend door de deputatie op 22 maart 2018 voor het bouwen van een melkveestal en het aanleggen van een nieuwe betonverharding (stedenbouwkundige handelingen) en het veranderen van een melkveebedrijf (de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit) - bekendmaking

- 10/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Orcka bvba - bouwen van twee ééngezinswoningen - Oude Liersebaan 48I en 48J - bekendmaking

- 10/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Dirk Ceulemans voor het kappen van bomen - Westerlosesteenweg 79 - bekendmaking

- 10/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Ann Dereycke voor het omvormen van een carport naar een praktijkruimte - Slootstraat 5 - bekendmaking

- 10/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Thijsen-Vermeulen voor het uitbreiden en verbouwen van de woning - Berlaarbaan 34 - bekendmaking

- 10/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Eandis voor het plaatsen van een hoogspanningscabine - Industriepark 22 - bekendmaking

- 10/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Van Leemput-Weckhuysen - bouwen van een woning - Lammeneelstraat 22A - bekendmaking

- 10/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Peeters-Peeters voor het verbouwen van een woning - Schrieksesteenweg 59 - bekendmaking

-
 17/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Koen Verbeeck voor het oprichten van een aanbouw - Pastoor Mellaertsstraat 34 - bekendmaking

- 17/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Voet-Van den Bergh voor het uitbreiden van een woning - Vlinderstraat 11 - bekendmaking

- 17/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Van de Cruys-Heremans voor het oprichten van een bijgebouw - Elzenstraat 20 - bekendmaking

- 17/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Pakhtoon bvba voor het plaatsen van lichtreklame - Mechelsesteenweg 58A - bekendmaking

- 17/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Bemus-Boeckstaens voor het oprichten van een carport - Bossestraat 21C - bekendmaking

- 17/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Nuyts-De Weert voor het oprichten van een veranda - Kleine Hooiweg 11 - bekendmaking

- 17/04/2018 - Omgevingsvergunning aan Stephanie Oosterlinck voor het uitbreiden en verbouwen van een woning - Herentalsesteenweg 56 - bekendmaking