Openbare onderzoeken en beslissingen - milieu

Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten. Het wordt kenbaar gemaakt aan de hand van een affiche die aangebracht wordt aan het betrokken goed. De duur van het openbare onderzoek bedraagt 30 dagen.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan het volledige dossier geraadpleegd worden bij de milieudienst, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg. Bezwaren en opmerkingen kunnen dan eveneens worden ingediend.  

Voor volgende milieuvergunningsaanvragen loopt een openbaar onderzoek:

Omgevingsvergunningsaanvraag door NV Baltimore Aircoil International, gevestigd Industriepark 1 te 2220 Heist-op-den-Berg, voor de vervaardiging van koelmachines, apparaten en werktuigen.
De inrichting is gelegen langs Industriepark 1 te 2220 Heist-op-den-Berg.
Het openbaar onderzoek loopt van 23 november 2017 tot en met 22 december 2017.

Omgevingsvergunningsaanvraag door NV De Neef Chemical Processing, gevestigd Industriepark 8 te 2220 Heist-op-den-Berg, voor een bedrijf voor de opslag van afgewerkte chemische producten.
De inrichting is gelegen langs Industriepark 8 te 2220 Heist-op-den-Berg.
Het openbaar onderzoek loopt van 25 november 2017 tot en met 24 december 2017.

Omgevingsvergunningsaanvraag door dhr. Alfons Schellens, wonende Pelgrimhofstraat 1 te 2220 Heist-op-den-Berg, voor een melkveebedrijf.
De inrichting is gelegen langs Pelgrimhofstraat 1 te 2220 Heist-op-den-Berg.
Het openbaar onderzoek loopt van 14 december 2017 tot en met 12 januari 2018.

Bekendmaking beslissingen

De burgemeester maakt de beslissing over de milieuvergunningsaanvraag bekend.

De bekendmaking ligt gedurende 30 dagen ter inzage van de bevolking bij de milieudienst, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg. Tijdens deze periode kan beroep worden ingesteld tegen de getroffen beslissing.

Voor volgende milieuvergunningsdossiers ligt de beslissing ter inzage:

.

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur