Openbare onderzoeken en beslissingen - milieu

Lopende openbare onderzoeken

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten. Het wordt kenbaar gemaakt aan de hand van een affiche die aangebracht wordt aan het betrokken goed. De duur van het openbare onderzoek bedraagt 30 dagen.

Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan het volledige dossier geraadpleegd worden bij de milieudienst, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg. Bezwaren en opmerkingen kunnen dan eveneens worden ingediend.  

Voor volgende milieuvergunningsaanvragen loopt een openbaar onderzoek:

Omgevingsvergunningsaanvraag door NV De Neef Chemical Processing, gevestigd Industriepark 8 te 2220 Heist-op-den-Berg, voor een inrichting voor de recyclage van solventen.
De inrichting is gelegen langs Industriepark 8 te 2220 Heist-op-den-Berg.
Het openbaar onderzoek loopt van 13 oktober 2017 tot en met 11 november 2017.

Omgevingsvergunningsaanvraag door bvba Heist - Goed, gevestigd Industriepark 60 te 2235 Hulshout, voor het aanleggen en opvullen van een bestaande kleiput/vijver.
De inrichting is gelegen langs de Meester Van der Borghtstraat zn. te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek).
Het openbaar onderzoek loopt van 10 november 2017 tot en met 9 december 2017.

Bekendmaking beslissingen

De burgemeester maakt de beslissing over de milieuvergunningsaanvraag bekend.

De bekendmaking ligt gedurende 30 dagen ter inzage van de bevolking bij de milieudienst, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg. Tijdens deze periode kan beroep worden ingesteld tegen de getroffen beslissing.

Voor volgende milieuvergunningsdossiers ligt de beslissing ter inzage:

Milieuvergunning klasse 2 aan Groep Sportoase NV, gevestigd Philipsite 6 te 3001 Leuven voor een sportcomplex met zwembaden en sportzalen.
De inrichting is gelegen langs de Lostraat 70A te 2220 Heist-op-den-Berg.
De beslissing ligt ter inzage van 12 oktober 2017 tot en met 10 november 2017.

Milieuvergunning klasse 2 aan Cosmade Belgium BVBA, gevestigd Impulsstraat 3 te 2220 Heist-op-den-Berg, voor productie en opslag van cosmetische producten.
De inrichting is gelegen langs Impulsstraat 2 te 2220 Heist-op-den-Berg.
De beslissing ligt ter inzage van 20 oktober 2017 tot en met 18 november 2017.

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur