Openbaar onderzoek RUP ‘Perimeter Meergezinswoningen'

Is het jou al opgevallen dat er de voorbije jaren heel wat nieuwe appartementen gebouwd zijn in onze gemeente? Niet alleen in het centrum, maar ook in onze tien andere kerkdorpen.

Die trend zal zich de komende jaren ongetwijfeld verderzetten. Om dit in goede banen te leiden, maakte het gemeentebestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP op. Het kreeg de naam ‘Perimeter Meergezinswoningen’.

In dit plan geeft het gemeentebestuur duidelijke antwoorden op volgende vragen:

  • Waar kunnen nieuwe appartementen toegelaten worden?
  • Waar is het niet toegelaten om nieuwe appartementen te bouwen of bestaande woningen om te vormen tot meergezinswoningen?
  • Welke uitzonderingen zijn mogelijk omwille van de aanwezigheid van bouwkundig erfgoed?

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is nog niet definitief. De gemeenteraad heeft het op 12 september 2017 voorlopig vastgesteld en de komende weken kan elke inwoner van onze gemeente in het kader van het openbaar onderzoek opmerkingen of suggesties formuleren. Vervolgens wordt het plan waar nodig bijgestuurd en definitief goedgekeurd.

Meer weten?
Het volledige plan ligt nog tot 23 november 2017 elke werkdag tijdens de openingsuren ter inzage bij Bouw en Milieu, Leopoldlei 40, Heist-op-den-Berg. Of je kan de stukken ook hier raadplegen:

Opmerkingen of suggesties?
Laat het ons weten. Dit kan met een aangetekende brief naar Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg. Je brief afgeven tegen ontvangstbewijs kan ook. Dit kan bij Bouw en Milieu, Leopoldlei 40, Heist-op-den-Berg.

Je hebt hiervoor de tijd tot uiterlijk 23 november 2017.